Alchemicy w starożytnej Grecji i Rzymie

Alchemicy w starożytnej Grecji i Rzymie

Choć alchemię średniowieczną i starożytną łączy wiele wspólnych zagadnień, ciężko znaleźć jednoznaczną kontynuację między grecko-rzymską tradycją a mediewalną. Jedną z podstawowych różnic jest to, że pierwsza z nich opierała się głównie na zagadnieniach filozoficznych i hermetyzmie, druga zaś ceniła wyżej eksperymentalne obcowanie z otaczającą nas materią. Jednak, czy rzeczywiście tak było? Co zawdzięczamy grecko-rzymskim alchemikom? Co ma wspólnego alchemia z unifikacją monetarną cesarza Dioklecjana? Szczegóły w poniższym artykule.

Ogień, czyli prehistoryczne początki alchemii

Prawdopodobnie najstarszą kontrolowaną reakcją chemiczną przez ludzkość było spalanie drewna. Szacuje się, że człowiek zaczął kontrolować ten żywioł około 200–300 000 lat temu, jednak istnieją dowody na to, że Homo erectus używał ognisk milion lat temu. Niektórzy badacze przesuwają granicę jeszcze dalej. Możliwe, że niektórzy z przedstawiciele rodzaju Homo kontrolowali ogień już 2 miliony lat temu. Czy oznacza to, że pierwsi alchemicy chodzili po ziemi, zanim człowiek rozumny wyewoluował?

Nawet niektóre zwierzęta potrafią stosować ogień do swoich celów. Obserwuje się, że niektóre gatunki jastrzębi w Australii, jak Milvus migrans (kania czarna) potrafi chwycić żarzące się drewno i przy jego pomocy podpalić kępę trawy, aby wygonić stamtąd jaszczurki i inne zwierzęta celem konsumpcji. Jednak inne zwierzęta, spoza rodzaju Homo, nie potrafią wytwarzać ognia.

Kolejnym krokiem w opanowaniu otaczającego nas świata było wytwarzanie sztucznych tworów mineralnych — ceramiki, a wkrótce stopów metali, np. brązu (IV tysiąclecie p.n.e.). W tym samym okresie (V–IV milenium p.n.e.) została opracowana metoda wytopu złota. Od tej pory chrysopoeia, czyli chemia złota nie opuściła ludzkości.

Więcej na temat historii alchemii i jej wpływu na otaczający nasz świat przeczytasz w monografii “Wpływ alchemii na współczesny świat” [Link do produktu]

Pierwiastki w świecie greckim

Za jednych z pierwszych „alchemików” w świecie greckim uznaje się Empedoklesa (490–430 p.n.e.), Platona (427–347 p.n.e.) i Arystotelesa (384–322 p.n.e.). Wszyscy oni wierzyli, że całą materią składa się z czterech podstawowych elementów (pierwiastków): ziemi, powietrza, ognia i wody, oraz eteru. Uczeń szkoły Arystotelesa — Teoprastus nie do końca zgadzał się z naukami swojego mistrza. Zwracał uwagę na problem związany z ogniem — aby go utrzymać potrzeba paliwa; tworzy się go nienaturalnie. Poza tym w swoich dziełach wymieniał receptury na syntetyczne kamienie i pigmenty.

Maria Żydówka, Zosimos i Kleopatra

Jednak najbardziej znanymi osobami parającymi się alchemią w czasach starożytnych była Maria zwana Żydówką, Kleopatra i Zosimos. Według nich, najważniejszą częścią alchemii było imitowanie („produkcja”) złota. Ostatni z nich urodził się w Górnym Egipcie. Spisał ok. 28 ksiąg poświęconej tematyce chemicznej. Opisywał w nich szereg metod, takich jak: destylację, sublimację, filtrację. Szczególnie interesował się on zmianą barwy metali szlachetnych. Opisywał również, że rtęć i związki arsenu powodują zmianę barwy miedzianych przedmiotów na srebrny.

Aparaty do destylacji Zosimosa według bizantyjskiego rękopisu. Domena publiczna

Zosimos starał się nadać alchemii cechy naukowe. W swoich dziełach opisywał podstawy teoretyczne swojej sztuki, był przeciwnikiem magii. Ze względu na to, że działał na przełomie III i IV w. n.e. z pewnością był świadkiem spalenia dużej części ksiąg „spisanych przez Egipcjan poświęconych chemii srebra i złota” przez cesarza Dioklecjana w 297–98 n.e. Wydarzenie to było częścią zmiany polityki monetarnej w Starożytnym Rzymie.

Maria Żydówka stworzyła metodę delikatnego podgrzewania substancji poprzez ogrzewanie pojemnika przy pomocy pary (łaźnia wodna). Pracowała również nad różnymi rodzajami alembików i urządzeń do zbierania par. Po dziś dzień jej imię zostało unieśmiertelnione we francuskim określeniu na ten proces — bain-marie.

Związaną ze szkołą Marii była alchemiczka Kleopatra. Zajmowała się ona głównie chemią metali szlachetnych — złota srebra oraz rtęci. W jej dziełach znajduje się również jedno z najstarszych przedstawień uroborosa — węża zjadającego swój własny ogon (późniejszy symbol „kosmicznej mocy”, alchemii oraz farmacji). W swoich opisach sprzętów do destylacji często odwoływała się do symboliki związanej z kobiecą seksualnością. Poza tym, prawdopodobnie była biegła w izolacji trucizn oraz produkcji kosmetyków (perfum, maści).

Uroboros Kleopatry alchemiczki. Domena publiczna

Corpus alchemicum

Pewnym podsumowaniem przemyśleń i odkryć okresu greckiego był Corpus alchemicum graecum, skompilowany przez bizantyjskiego skrybę na początku XI w. Zawiera on wyciągi z 24 ksiąg datowanych od II do VIII w. Najstarsza z nich — Physika kai mystika — autorstwa pseudo-Demokryta opisuje typowe przepisy na różnego typu preparaty oraz frustracje ucznia, który żali się, że jego mistrz umarł, zanim przekazał mu wszystkie sekrety alchemii. Alchemik ten odbierał procesy chemiczne w kategoriach mistycznych, pisał że „natura ogranicza naturę” i „natura pokonuje naturę” — zdania jednoznacznie odnoszące się do przemian „wewnętrznych”.

W Corpus Hermeticum znajdują się także inne dzieła, częściowo nawiązujące do gnostycyzmu. Początków samej alchemii upatruje w objawieniu przez anioła Amniaela wiedzy o przemianie metali ziemiance — Izydzie.

Bibliografia

  • T. Keyser, Alchemy in the Ancient World: From Science to Magic. Illinois Classical Studies, 1990, 15(2), 353-378
  • M. Principe, The secrets of alchemy, Chicago 2012
  • Sherwood Taylor, The visions of Zosimos. Ambix, 1937, 1(1), 88-92

Autor

mgr. farm Aleksander K. Smakosz — magister farmacji, obecnie doktorant na Katedrze Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Naukowo zajmuje się fitochemią, etnofarmakologią historyczną, toksykologią roślin, farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią kulinariów. Jest autorem kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych (pełna lista), wielu rozdziałów w monografiach naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych z zakresu nauk farmaceutycznych oraz ziołolecznictwa (pełna lista).

Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Pharmacopola” oraz redaktorem naukowym serii “Acta Uroborosa” oraz “Botanika Ekonomiczna”. W sprzedaży posiadamy jego książki — Wpływ alchemii na współczesny świat: farmacja, medycyna, kultura, Etnofarmakologia rogu jednorożca, Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje oraz Historia naturalna przypraw.

Leave a Reply

Your email address will not be published.