Podręcznik analityka medyczna: zaproszenie

Home / Podręcznik analityka medyczna: zaproszenie

Zapraszamy do publikacji rozdziałów w recenzowanym podręczniku-monografii dotyczącym różnych aspektów pracy analityka medycznego. Wydana zostanie w formie papierowej. W zależności od treści i tematyki, rozdziały powinny mieć objętość ok. 15–40 tys. znaków, licząc z abstraktami, treścią rozdziału i bibliografią. Redaktorami tomu będą Marcin Magacz (Collegium Medicum UJ; kontakt: marcin.magacz@pharmacopola.pl) i Aleksander K. Smakosz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; kontakt: aleksander.smakosz@pharmacopola.pl).

UWAGA! TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO 30 IV 2023

Za napisanie rozdziału diagności laboratoryjni otrzymują 10 pkt. edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych.

Szczegóły redakcyjne / zaproszenie

Termin przesyłania rozdziałów do książki:

UWAGA!

Ze względu na duży odzew ze strony autorów, informujemy, że zostały do opisania następujące rozdziały:

1.3. Teorie dotyczące etiologii chorób zakaźnych

2.11. POCT — najnowsze osiągnięcia w dziedzinie POCT, stopień wdrożenia systemów POCT w polskim systemie ochrony zdrowia, współpraca laboratorium—lekarz/pielęgniarka w zakresie obsługi urządzeń POCT

2.12. Diagnostyka laboratoryjna u pacjentów w skrajnych grupach wiekowych — noworodki, dzieci, wiek podeszły

2.16. Nietypowe materiały — przydatność diagnostyczna oraz kwestie techniczne badań wykonywanych z materiałów takich jak ślina, pot, kał i inne.

2.18. COVID—19 — zmiany w funkcjonowaniu laboratoriów diagnostycznych, nowe wyzwania i problemy

3.1. Działalność Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

3.3. Współpraca lekarza z laboratorium

Zapraszamy również do zgłaszania własnych tematów, które poszerzą zakres tematyczny niniejszego dzieła. Redakcja zastrzega sobie prawo do modyfikacji nadesłanych tekstów, zwłaszcza skrócenia czy łączenia z innymi rozdziałami.