Repozytorium: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz & M. Dąsal (red.); 2021). Acta Uroborosa t. I

Home / Repozytorium: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz & M. Dąsal (red.); 2021). Acta Uroborosa t. I

Rozdział I Złoty eliksir życia i konfekty z pluskwiakami, czyli piżmo w lekach na dżumę od XVI do XVIII w.

Rozdział II Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych Prokopiusza z Cezarei i Ewagriusza Scholastyka

Rozdział III Aromatyczna walka z epidemiami od starożytności do XIX w. — kadzidło, pomander i ocet leczniczy

Rozdział IV Zachowaniu zdrowia człowieczego, od zarazy morowego powietrza, doktora Antoniego Sznebergiera” — czyli jak żyło się w XVI-wiecznym mieście podczas epidemii moru

Rozdział V Maść Wilkinsona i cyjanek potasu. Leczenie świerzbu i tyfusu w obozach koncentracyjnych

Rozdział VI Morowe remedium. Obraz alkoholu jako ludowego panaceum wobec wybranych epidemii na przestrzeni lat oraz jego miejsce w świadomości społecznej

Rozdział VII Epidemia zatruć arszenikiem wśród brytyjskich alkoholików w XIX w.

Rozdział VIII Miażdżyca — epidemia współczesności

Rozdział IX Choroby nowotworowe jako epidemie XXI w. — palenie i zanieczyszczenie powietrza sprawcami nowotworzenia

Rozdział X Epidemia otyłości a ciąża — przyczyny, konsekwencje zdrowotne i zarys terapii

Rozdział XI Wybrane aspekty broni biologicznej — kontekst historyczny i medyczny

Rozdział XII Bakterie wielolekooporne — nadal istotne zagrożenie?

Rozdział XIII Wpływ pandemii COVID-19 na samokontrolę i zaostrzenia choroby u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit

Rozdział XIV Diagnoza i terapia logopedyczna w okresie pandemii COVID-19 w Polsce

Rozdział XV Odpowiedzialność karna za narażenie na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 — analiza legalna