Rak jelita grubego jako choroba cywilizacyjna a ryzyko jej rozwoju w przebiegu przewlekłych stanów zapalnych oraz nietolerancji pokarmowych

Home / Rak jelita grubego jako choroba cywilizacyjna a ryzyko jej rozwoju w przebiegu przewlekłych stanów zapalnych oraz nietolerancji pokarmowych

Martyna Rudzińska1, Żaneta Kałuzińska-Kołat2, Damian Kołat2, Elżbieta Płuciennik3

 1. Faculty of Biomedical Sciences, Medical University of Lodz
 2. Department of Experimental Surgery, Medical University of Lodz
 3. Department of Functional Genomics, Medical University of Lodz

Tytuł rozdziału/artykułu: Rak jelita grubego jako choroba cywilizacyjna a ryzyko jej rozwoju w przebiegu przewlekłych stanów zapalnych oraz nietolerancji pokarmowych

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 69–77

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Wysoka zachorowalność na raka jelita grubego jest charakterystyczna dla populacji krajów rozwiniętych, w związku z czym ten rodzaj raka może być definiowany jako choroba cywilizacyjna. Powszechność występowania tej choroby stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny, dlatego poszukiwanie innowacyjnych strategii terapeutycznych oraz identyfikacja markerów diagnostycznych wydają się być bardzo ważne w postępowaniu klinicznym dotyczącym pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wśród pacjentów chorujących na IBD (ang. Inflammatory bowel disease) jest większe w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Dodatkowo, profil genetyczny pacjentów, którzy rozwinęli raka jelita grubego w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych różni się od profilu genetycznego pacjentów, którzy zachorowali na raka jelita grubego o podłożu sporadycznym. Występowanie chorób zapalnych jelit oraz nietolerancji pokarmowych (celiakii oraz nietolerancji laktozy) jest ze sobą powiązane. Pacjenci cierpiący na IBD i współistniejącą celiakię, wykazują różnice fenotypowe w porównaniu z pacjentami chorującymi wyłącznie na nieswoiste choroby zapalne. Sekwencjonowanie profili genetycznych pacjentów, którzy zachorowali na raka jelita grubego w przebiegu nieswoistych zapaleń jelit oraz nietolerancji pokarmowych może pomóc w pełniejszym poznaniu patogenezy tych chorób, ustaleniu specyficznych dla tej grupy pacjentów zmian genomowych oraz zdefiniowaniu spersonalizowanych strategii leczniczych.

Słowa kluczowe: Rak jelita grubego, przewlekłe stany zapalne, nietolerancje pokarmowe

Abstract

Title: Colorectal cancer as a civilization disease and the risk of its development in the course of chronic inflammation and food intolerance

The high incidence of colorectal cancer is characteristic for the population of developed countries, for that reason this type of cancer can be defined as a disease of civilization. The prevalence of this disease is a great challenge for modern medicine, therefore the search for innovative therapeutic strategies and the identification of diagnostic markers seems to be crucial in the clinical management of the high-risk patients. The risk of developing colorectal cancer among patients with inflammatory bowel disease is higher than the general population. Further, the genetic profile of patients who developed colorectal cancer in the course of IBD (Inflammatory bowel disease) differ from genetic profile of patients who got sporadic colorectal cancer. The occurrence of inflammatory bowel diseases and food intolerances (celiac disease and lactose intolerance) are associated. Patients who have IBD and coexisting celiac disease show phenotypic differences compared to patients suffering from inflammatory diseases only.
Genome sequencing of the patients who got colorectal cancer in the course of inflammatory bowel disease and food intolerances can help to better understand the pathogenesis of these diseases, identify patient-specific genomic changes, and define personalized treatment strategies.

Keywords: Colorectal cancer, chronic inflammatory diseases, food intolerances

Bibliografia

 1. Asfari, M. M., Sarmini, M. T., Kendrick, K., Hudgi, A., et al. (2020). Association between Inflammatory Bowel Disease and Lactose Intolerance: Fact or Fiction. The Korean journal of gastroenterology = Taehan Sohwagi Hakhoe chi, 76(4), 185–190. https://doi.org/10.4166/kjg.2020.76.4.185
 2. Beaugerie, L., Carrat, F., Nahon, S., Zeitoun, J. D., et al (2018). High Risk of Anal and Rectal Cancer in Patients With Anal and/or Perianal Crohn’s Disease. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association, 16(6), 892–899.e2. https://doi.org/10.1016/j.cgh.2017.11.041
 3. Clatici, V. G., Voicu, C., Voaides, C., Roseanu, A., Icriverzi, M., &Jurcoane, S. (2018). Diseases of Civilization – Cancer, Diabetes, Obesity and Acne – the Implication of Milk, IGF-1 and mTORC1. Maedica, 13(4), 273–281. https://doi.org/10.26574/maedica.2018.13.4.273
 4. Duława, J. (2015). Vademecum medycyny wewnętrznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 5. Galiatsatos, P., Foulkes, W. D. (2006). Familial adenomatous polyposis. The American journal of gastroenterology, 101(2), 385–398. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2006.00375.x
 6. Gençdal, G., Salman, E., Özütemiz, Ö., Akarca, U. S. (2017). Association of LCT-13910 C/T Polymorphism and Colorectal Cancer. Annals of coloproctology, 33(5), 169–172. https://doi.org/10.3393/ac.2017.33.5.169
 7. Hanaoka, M., Ishikawa, T., Ishiguro, M., Tokura, M., et al. (2018). Expression of ATF6 as a marker of pre-cancerous atypical change in ulcerative colitis-associated colorectal cancer: a potential role in the management of dysplasia. Journal of gastroenterology, 53(5), 631–641. https://doi.org/10.1007/s00535-017-1387-1
 8. Hardy, R., & Cooper, M. S. (2009). Bone loss in inflammatory disorders. The Journal of endocrinology, 201(3), 309–320. https://doi.org/10.1677/JOE-08-0568
 9. Huang, R., Wang, K., Gao, L., Gao, W. (2019). TIMP1 Is A Potential Key Gene Associated With The Pathogenesis And Prognosis Of Ulcerative Colitis-Associated Colorectal Cancer. OncoTargets and therapy, 12, 8895–8904. https://doi.org/10.2147/OTT.S222608
 10. Huang, Z., Yang, Q., Huang, Z. (2018). Identification of Critical Genes and Five Prognostic Biomarkers Associated with Colorectal Cancer. Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 24, 4625–4633. https://doi.org/10.12659/MSM.907224
 11. Kameyama, H., Nagahashi, M., Shimada, Y., Tajima, Y., et al. (2018). Genomic characterization of colitis-associated colorectal cancer. World journal of surgical oncology, 16(1), 121. https://doi.org/10.1186/s12957-018-1428-0
 12. Kaplan, G. G., & Ng, S. C. (2017). Understanding and Preventing the Global Increase ofInflammatory Bowel Disease. Gastroenterology, 152(2), 313–321.e2.https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.10.020
 13. Kim J. W. (2017). Lactose Intolerance and Colorectal Cancer. Annals of coloproctology, 33(5), 157–158. https://doi.org/10.3393/ac.2017.33.5.157
 14. Kokot, F. (2004). Choroby wewnętrzne. Podręcznik akademicki. Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 15. Konturek, J. (2006). Gastroenterologia i hepatologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 16. Marafini, I., Monteleone, G., Stolfi, C. (2020). Association Between Celiac Disease and Cancer. International journal of molecular sciences, 21(11), 4155. https://doi.org/10.3390/ijms21114155
 17. Nadeem, M. S., Kumar, V., Al-Abbasi, F. A., Kamal, M. A., et al. (2020). Risk of colorectal cancer in inflammatory bowel diseases. Seminars in cancer biology, 64, 51–60. https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2019.05.001
 18. Obtułowicz, K. (2016). Alergologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 19. Osone, K., Yokobori, T., Katayama, C., Takahashi, R., et al. (2019). STMN1 accumulation is associated with dysplastic and neoplastic lesions in patients with ulcerative colitis. Oncology letters, 18(5), 4712–4718. https://doi.org/10.3892/ol.2019.10814
 20. Papadopoulos, N., Lindblom, A. (1997). Molecular basis of HNPCC: mutations of MMR genes. Human mutation, 10(2), 89–99. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-1004(1997)10:2<89::AID-HUMU1>3.0.CO;2-H
 21. Pinto-Sanchez, M. I., Seiler, C. L., Santesso, N., Alaedini, et al. (2020). Association Between Inflammatory Bowel Diseases and Celiac Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Gastroenterology, 159(3), 884–903.e31.https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.016
 22. Pugliese, D., Armuzzi, A., Castri, F., Benvenuto, R., et al. (2020). TRPM7 is overexpressed in human IBD-related and sporadic colorectal cancer and correlates with tumor grade. Digestive and liver disease : official journal of the Italian Society of Gastroenterology and the Italian Association for the Study of the Liver, 52(10), 1188–1194. https://doi.org/10.1016/j.dld.2020.05.027
 23. Rabiee, A., & Silveira, M. G. (2021). Primary sclerosing cholangitis. Translational gastroenterology and hepatology, 6, 29. https://doi.org/10.21037/tgh-20-266
 24. Ratajczak, A. E., Rychter, A. M., Zawada, A., Dobrowolska, A., et al. (2021). Lactose intolerance in patients with inflammatory bowel diseases and dietary management in prevention of osteoporosis. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 82, 111043. https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.111043
 25. Shinagawa, T., Hata, K., Morikawa, T., Matsunaga, K., et al. (2020). Loss of RUNX3 Immunoreactivity in Non-Neoplastic Rectal Mucosa May Predict the Occurrence of Ulcerative Colitis-Associated Colorectal Cancer. Digestion, 101(2), 156–164. https://doi.org/10.1159/000497272
 26. Tse, C. S., Deepak, P., De La Fuente, J., Bledsoe, et al. (2018). Phenotype and Clinical Course of Inflammatory Bowel Disease With Co-existent Celiac Disease. Journal of Crohn’s & colitis, 12(8), 973–980. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjy061
 27. Uchino, M., Ikeuchi, H., Hata, K., Minagawa, T., et al. (2021). Intestinal cancer in patients with Crohn’s disease: A systematic review and meta-analysis. Journal of gastroenterology and hepatology, 36(2), 329–336. https://doi.org/10.1111/jgh.15229
 28. Younis, N., Zarif, R., Mahfouz, R. (2020). Inflammatory bowel disease: between genetics and microbiota. Molecular biology reports, 47(4), 3053–3063. https://doi.org/10.1007/s11033-020-05318-5

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)