Zaproszenie do publikacji: “Farmacja i farmaceutyki w dziełach kultury” (31 XII 2023)

Acta Uroborosa (p-ISSN 2720-2593) jest serią wydawniczą monografii wieloautorskich. Zamieszcza naukowe prace badawcze oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych, historii nauki, kultury medycznej, (etno)botaniki, etnofarmakologii, etnologii, farmakognozji, toksykologii, medycyny sądowej. Dotychczasowe tomy: Redaktor naczelny serii:Aleksander K. Smakosz (aleksander.smakosz@pharmacopola.pl) Treść zaproszenia w pdfie: Serdecznie zapraszamy do publikacji swoich rozdziałów/artykułów w recenzowanej monografii pod roboczym … Czytaj dalej Zaproszenie do publikacji: “Farmacja i farmaceutyki w dziełach kultury” (31 XII 2023)