Recenzenci

Home / Recenzenci

Poniżej znajduje się lista recenzentów z którymi dotychczas współpracowaliśmy

2022

Rafał T. Prinke (professor emeritus, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Maciej Janeczek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Ewelina Czubacka (Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi)
Mateusz Dąsal (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Wojciech Ślusarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Jarosław Pietrzak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Radosław Łazarz (Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
Agnieszka Kicel (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Marcin Magacz (Uniwersytet Jagielloński)
Barbara Barysz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie)
Katarzyna Okoniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2021

Marian Flis (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Paweł Zdanikowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Michał Bednarski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Wojciech Ślusarczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Barbara Gieroba (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Łukasz Sasuła (Uniwersytet Opolski)
Agnieszka Banaszkiewicz (firma Letre)
Weronika Bryła (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
Kołat Damian (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Daria Bieniek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Marcin Magacz (Uniwersytet Jagielloński)
Mateusz Witowski (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Tomasz Bober (badacz niezależny)