Nabory rozdziałów do monografii i książek

Home / Nabory rozdziałów do monografii i książek

Zapraszamy autorów do współtworzenia z nami książek i publikacji. Prowadzimy ciągły nabór rozdziałów do monografii.

Wśród naszych autorów znajdują się zarówno naukowcy, pracownicy systemu ochrony zdrowia, jak i studenci oraz pasjonaci. Dokonujemy wszelkich starań, aby książki wydawane przez “Pharmacopolę” reprezentowały jak najwyższy poziom edytorski i naukowy.

Autorom zapewniamy pomoc wydawniczą na każdym etapie procesu wydawniczego (wybór tematu, pomoc w znalezieniu odpowiedniej bibliografii, korekta językowa, merytoryczna i stylistyczna, recenzja, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i dystrybucja).

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do następujących książek/monografii/czasopism:

Czasopismo “Pharmacopola” (ISSN 2719-9304)

Od 2022 oprócz artykułów popularnonaukowych/publicystycznych przyjmujemy również artykuły naukowe. Nabór ciągły

Szczegóły

Strona czasopisma

Seria “Acta Uroborosa” (ISSN 2720-2593)

Strona serii

Tom IV poświęcony historycznym metodom leczenia chorób zakaźnych i epidemicznych

Tom IV pod roboczym tytułem „Epidemie: historyczne metody leczenia i prewencji”. Pragniemy w tej publikacji poruszyć tematykę związaną z historycznymi aspektami leczenia i prewencji chorób epidemicznych, zakaźnych, tropikalnych i wenerycznych. Dodatkowo zapraszamy do poruszenia tematów związanych z prawnymi aspektami dawnych epidemii, praktyką religijną podczas “czarnej śmierci”, strategiami profilaktyki i rozumienia mechanizmów odporności, leczeniem chorób zakaźnych jako motywie w dziejach kultury. Szczegółowy opis proponowanej tematyki i normy redakcyjne tutaj (szablon) [Przedłużony termin przesyłania rozdziałów do 31.02.2023].

zaproszenie

Czasopismo / seria wydawnicza “ELIXIR”

strona periodyku

Tom poświęcony chorobom cywilizacyjnym w czasie epidemii COVID-19

Proponowany zakres tematyczny monografii:
• Problematyka definiowania chorób cywilizacyjnych.
• Choroby układu krążenia / choroby układu oddechowego (astma, POChP) / otyłość, cukrzyca, AIDS, nowotwory jako choroby cywilizacyjne. Diagnoza / leczenie / patofizjologia / aktualne zalecenia.
• Wpływ zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska na zdrowie i rozwój chorób cywilizacyjnych.
• Otyłość wśród dzieci i młodzieży. Otyłość jako choroba cywilizacyjna. Wpływ pandemii COVID-19 na przyzwyczajenia żywieniowe.
• Błędy dietetyczne jako przyczyna rozwoju chorób cywilizacyjnych.
• Depresja i inne choroby psychiczne jako choroby cywilizacyjne; wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne.
• Wpływ COVID-19 na życie codzienne, na gospodarkę, zdrowie publiczne, politykę, społeczeństwo, prawo, kulturę.
• Zachowania ludzi wobec COVID-19.
• Problematyka diagnozowania COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
• Wpływ izolacji, telemedycyny i lockdownów na zdrowie psychiczne i fizyczne.
• Bakterie wielolekooporne jako narastający problem współczesnego świata.
• Broń biologiczna — rodzaje, nowe technologie produkcji, zagrożenia.
• Niealkoholowe zapalenie wątroby — patofizjologia, epidemiologia, diagnostyka, zapobieganie oraz leczenie.
• Zmiany w praktyce zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych i paramedycznych podczas epidemii COVID-19.

Zaproszenie

Termin przesyłania artykułów/rozdziałów: 30.04.2023

Monografia/podręcznik dotyczący historii i obecnych problemów w praktyce analityków medycznych

zaproszenie

Termin przesyłania rozdziałów do książki: 30.04.2023

Seria “Botanika ekonomiczna”

Książka poświęcona roślinom i grzybom psychoaktywnym

komplet autorów

Termin przesyłania monografii roślin do książki: 31.12.2022

NABORY 2023

W 2023 planujemy wydać następujące monografie wieloautorskie:

  1. Farmaceutyki i kosmetyki w dziełach kultury. https://pharmacopola.pl/zaproszenie-do-publikacji-farmacja-i-farmaceutyki-w-dzielach-kultury-30-vi-2023/ (seria ACTA UROBOROSA)
  2. Herbata — farmakologia, historia naturalna, znaczenie kulturalne i gospodarcze. (seria BOTANIKA EKONOMICZNA)
  3. Dieta i zaburzenia odżywiania — problemy i możliwości (monograficzny numer czasopisma ELIXIR).

SZCZEGÓŁY NIEBAWEM!

kontakt z wydawcą: aleksander.smakosz@pharmacopola.pl