Nabory rozdziałów do monografii i książek

Home / Nabory rozdziałów do monografii i książek

Zapraszamy autorów do współtworzenia z nami książek i publikacji. Prowadzimy ciągły nabór rozdziałów do monografii.

Wśród naszych autorów znajdują się zarówno naukowcy, pracownicy systemu ochrony zdrowia, jak i studenci oraz pasjonaci. Dokonujemy wszelkich starań, aby książki wydawane przez “Pharmacopolę” reprezentowały jak najwyższy poziom edytorski i naukowy.

Autorom zapewniamy pomoc wydawniczą na każdym etapie procesu wydawniczego (wybór tematu, pomoc w znalezieniu odpowiedniej bibliografii, korekta językowa, merytoryczna i stylistyczna, recenzja, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i dystrybucja).

Konferencje

“Gourmet: dietoterapia, chemia żywności, sztuka kulinarna”

Obecnie prowadzimy nabór rozdziałów do następujących książek/monografii/czasopism:

Czasopismo “Pharmacopola” (ISSN 2719-9304)

Od 2022 oprócz artykułów popularnonaukowych/publicystycznych przyjmujemy również artykuły naukowe. Nabór ciągły

Szczegóły

Strona czasopisma

Seria “Acta Uroborosa” (ISSN 2720-2593)

Strona serii

Tom V Farmacja i farmaceutyki w dziełach kultury

Od starożytnych przedstawień Demeter z napojem z maku czy eliksirów w Wiedźminie towarzyszą nam jako znak dosłownego użycia, wskazanie na stan zdrowia czy profesję osoby posługującej się tym rekwizytem, czy głębszych metaforycznych znaczeń.

Celem poznawczym tomu jest poddanie refleksji naukowej w perspektywie różnych dyscyplin humanistyki problemu użycia i funkcjonowania lekarstw, suplementów, alchemicznych oraz magicznych substancji i wywarów, czy futurystycznych „lekarstw przyszłości” wszelkiego rodzaju, w literaturze, sztuce, grafice w ich tradycyjnych jak i elektronicznych odsłonach zarówno we współczesności jak i przeszłości.

Możliwe do publikacji będą zarówno prace przekrojowe, jak i pogłębione analizy poszczególnych przypadków. Zapraszamy do zaprezentowania aktualnych wyników badań własnych prowadzonych w tym obszarze tematycznym.

Termin naboru: 15 I 2024

zaproszenie

Czasopismo / seria wydawnicza “ELIXIR”

strona periodyku

Dieta i zaburzenia odżywiania — problemy i możliwości (monograficzny numer czasopisma ELIXIR) [nabór 2023/2024]

Monografia/podręcznik dotyczący historii i obecnych problemów w praktyce analityków medycznych

zaproszenie

Seria “Botanika ekonomiczna”

Książka poświęcona roślinom i grzybom psychoaktywnym

komplet autorów

Termin przesyłania monografii roślin do książki: 31.12.2022

  1. Herbata — farmakologia, historia naturalna, znaczenie kulturalne i gospodarcze. (seria BOTANIKA EKONOMICZNA)

kontakt z wydawcą: aleksander.smakosz@pharmacopola.pl