ELIXIR

Home / ELIXIR

ELIXIR jest czasopismem naukowym wydawanym w formie serii monografii wieloautorskich. Zamieszczamy doświadczalne prace naukowe oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk przyrodniczych, farmaceutycznych i medycznych. Poszczególne tomy są poświęcone tematowi wiodącemu ustalonym przez redakcję serii wydawniczej ELIXIR.

Periodyk adresowany jest przede wszystkim do lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, epidemiologów, studentów uniwersytetów medycznych, studenckich towarzystw naukowych. Ma on na celu konsolidację różnych zawodów medycznych i paramedycznych oraz wymianę myśli, doświadczeń i perspektyw.

Proces edytorski w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct. Szczegółowy opis procesu recenzji: strona.

Pierwszy tom rocznika już dostępny: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI wieku (ELIXIR, Tom I) | Aleksander K. Smakosz (red.)

Nabory do innych książek i czasopism wydawanych pod imprintem “Pharmacopola”.

Redaktor naczelny: mgr farm. Aleksander K. Smakosz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Rada naukowa:
lek. Izabela Cendal (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
mgr Marcin Magacz (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
mgr Damian Kołat (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
mgr pielęgniarstwa Anna Czajka (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Wydawca (czasopismo): Aleksander K. Smakosz
Wydawca (monografia): Pharmacopola

Kontakt:
elixir@pharmacopola.pl