Proces recenzji

Home / Proces recenzji

Procedura recenzowania jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki:
1. Rozdziały/artykuły/książki są wstępnie oceniane przez odpowiedniego redaktora.
2. Teksty pozytywnie zaopiniowane są anonimizowane i kierowane do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych (zasada double-blind review process). Lista dotychczasowych recenzentów
4. Pisemna recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o zakwalifikowaniu artykułu/rozdziału/książki do publikacji lub o jego odrzuceniu. Jeśli tekst wymaga poprawek, autor otrzymuje recenzje, zawierające odpowiednie sugestie.

Proces edytorski w czasopiśmie przebiega zgodnie z wydawniczym kodeksem postępowania COPE Code of Conduct.