Zespół Redakcyjny

Home / Zespół Redakcyjny

Redaktor naczelny: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

z-ca redaktora: dr Mateusz Dąsal

Redaktor prowadzący: Wiktoria Kurzyna

Redaktor techniczny: Eryk Lamparski