Seria Acta Uroborosa

Home / Seria Acta Uroborosa

Acta Uroborosa (p-ISSN 2720-2593) jest interdyscyplinarną serią wydawniczą. Zamieszcza naukowe prace badawcze oraz artykuły przeglądowe z zakresu nauk farmaceutycznych i medycznych, historii nauki, kultury medycznej, (etno)botaniki, etnofarmakologii, etnologii, farmakognozji, toksykologii, medycyny sądowej. Szczególnie zainteresowani jesteśmy artykułami dotyczącymi interakcji nauk biomedycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi. Celem czasopisma jest prezentacja dorobku naukowego oraz wymiana myśli naukowej.

Periodyk adresowany jest do farmaceutów, lekarzy, antropologów, religioznawców, psychologów, (etno)botaników, etnofarmakologów, historyków, archeologów, historyków medycyny, studentów oraz wszystkich, którym bliski jest profil naszej serii książek.

Zespół redakcyjny

Rada naukowa

Recenzenci

Proces recenzji

Dotychczas ukazały się:

Tom I: Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. K. Smakosz, M. Dąsal (red.)), 2021.

W roku 2022 ukażą się następujące tomy:

Tom II: Wpływ alchemii na współczesny świat (A. K. Smakosz, M. Dąsal (red.)), 2022.

Tom III: Człowiek jako lek i obiekt badań (A. K. Smakosz (red.)), 2022.

Obecnie zbieramy artykuły do następujących książek:

Tom IV pod roboczym tytułem „Epidemie: historyczne metody leczenia i prewencji”. Pragniemy w tej publikacji poruszyć tematykę związaną z historycznymi aspektami leczenia i prewencji chorób epidemicznych, zakaźnych, tropikalnych i wenerycznych. Dodatkowo zapraszamy do poruszenia tematów związanych z prawnymi aspektami dawnych epidemii, praktyką religijną podczas “czarnej śmierci”, strategiami profilaktyki i rozumienia mechanizmów odporności, leczeniem chorób zakaźnych jako motywie w dziejach kultury. Szczegółowy opis proponowanej tematyki i normy redakcyjne tutaj (szablon) [Termin przesyłania rozdziałów do 30.04.2023].

Tom V pod roboczym tytułem „Farmacja i farmaceutyki w dziełach kultury”.

Redaktor naczelny serii: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Wydawca: Pharmacopola (Aleksander K. Smakosz)

Siedziba Wydawcy (seria Acta Uroborosa): Częstochowa

ISSN 2720-2593

Siedziba Wydawcy (książki): Wrocław

Kontakt z redakcją: uroboros@pharmacopola.pl