Zaproszenie do publikacji: “Rola dietoterapii i żywności funkcjonalnej w kontroli i prewencji chorób” (31 X 2024)

Zaproszenie do publikacji: “Rola dietoterapii i żywności funkcjonalnej w kontroli i prewencji chorób” (31 X 2024)

Serdecznie zapraszamy do publikacji swoich rozdziałów/artykułów w recenzowanej monografii / zeszytu rocznika “ELIXIR” pod roboczym tytułem „Rola dietoterapii i żywności funkcjonalnej w kontroli i prewencji chorób”. Wydana zostanie ona w formie papierowej, w późniejszym terminie będzie ona dostępna open-access on-line (Google Scholar, Centrum Otwartej Nauki).

Zapraszamy do przesyłania artykułów/rozdziałów o objętości 20–25 tys. znaków, licząc z abstraktami, treścią rozdziału i bibliografią. Po akceptacji przez redaktorów jest możliwa publikacja dłuższego studium.

Termin przesyłania prac: 31 X 2024


Proponowany zakres tematyczny artykułów:

 • Produkty wysokoprzetworzone a częstość występowania chorób nowotworowych.
 • Częstość występowania cukrzycy typu II w zależności od regionu/stężenia metali ciężkich w glebie itp?
 • Różnice w diecie przeciętnego Polaka między XIX a XXI wiekiem – wpływ na częstość występowania chorób cywilizacyjnych.
 • Dieta śródziemnomorska — wady i zalety.
 • Stężenie rtęci w rybach w zależności od regionu i coś tam o chorobach naczyniowo-sercowych.
 • Funkcjonalne składniki żywności a choroby cywilizacyjne.
 • Zaawansowana neuroprotekcja z użyciem nutraceutyków
 • Antyoksydanty w żywności.
 • Żywnościowe technologie przyszłości.
 • Żywienie a zdrowie psychiczne (ewentualnie personalizacja diety?).
 • Wpływ mikrobiomu jelitowego na immunoterapię przeciwnowotworową
 • Wpływ odżywiania na układ psychomotoryczny (dzieci, młodzieży)
 • Aktywność fizyczna i jej znaczenie w procesie odchudzania.
 • Czy deficyt kaloryczny to wszystko? Problemy związane z procesem odchudzania.
 • Żywność wysokoprzetworzona a rozwój chorób cywilizacyjnych.
 • BMI, WHR inne parametry związane z masą ciała — znaczenie kliniczne.
 • Zrównoważona dieta w kontekście diety planetarnej
 • Interakcje leków z żywnością i żywności z lekami (paramedykamentami, suplementami diety)
 • Dietoterapia zaburzeń hormonalnych 
 • Wpływ diety śródziemnomorskiej na parametry krwi, rozwój chorób, etc.

Nie ograniczamy się tylko do wyżej wymienionych zakresów tematycznych. Oczekujemy na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany obszar badawczy.

Koszt publikacji wynosi 160 zł. Opłata redakcyjna zawiera kilkukrotne korekty i redakcje, recenzje, opracowanie graficzne, dobór dodatkowych ilustracji, druk i przesyłkę, umieszczenie w Google scholar oraz Centrum Otwartej Nauki.

Publikacja będzie miała nadana numer ISBN i ISSN (za każdy rozdział 5 pkt. MNiSW).

Redakcja prosi o jak najszybszą wiadomość odnośnie tematu, który pragnie opracować autor.

Termin przesyłania prac: 31 X 2024

Poprzedni numer open access: Repozytorium “ELIXIR” t. I:

Cytowanie i bibliografia

Uwagi ogólne

Jeżeli dany utwór ma więcej niż 4 autorów to wymieniamy tylko 4, a zamiast reszty zapisujemy et al. (dotyczy to zapisu w bibliografii).
W przypadku odniesień w tekście, zapisujemy w nawiasie tylko pierwsze nazwisko np. (Nazwisko1 rok:strony). Jeżeli dzieło ma tylko dwóch autorów, to w odniesieniu w tekście zapisujemy: (Nazwisko1 & Nazwisko2, rok:strony). Zakres stron w odniesieniach podajemy tylko w przypadku książek; dla czasopism i rozdziałów nie jest to obligatoryjne.

Zapisy bibliograficzne należy formatować zgodnie ze zmodyfikowanym APA:

Artykuł w czasopiśmie

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., et al. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, numer(rocznik), strony. http://dx.doi.org/xxxxx

np.

Smakosz, A., Kurzyna, W., Rudko, M., & Dąsal, M. (2021). The Usage of Ergot (Claviceps purpurea (fr.) Tul.) in Obstetrics and Gynecology: A Historical Perspective. Toxins, 13(7), 492. https://doi.org/10.3390/toxins13070492.

Rozdział książki / pracy wieloautorskiej

Autor, A. (rok). Tytuł rozdziału. W: R. Redaktor (red.), Tytuł książki
(s. x–y). Miasto: Wydawca.

np.

Smakosz, A. (2021). Złoty eliksir życia i konfekty z pluskwiakami, czyli piżmo
w lekach na dżumę od XVI do XVIII w. W: A. K. Smakosz, M. Dąsal (red.), Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 (s. 13–32). Pharmacopola.

Książka

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Wydawnictwo.

np.

Drobnik, J. (2015). Roślinna materia medyczna (1700–1950) pod względem taksonomii, nomenklatury i terminologii łacińskiej aptecznej i farmakognostycznej. Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Książka tłumaczona

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki (Inicjał tłumacza. Nazwisko tłumacza, Tłum). Wydawnictwo.

np.

Pliniusz Starszy. (2017). Historia naturalna. Tom I: Kosmologia i Geografia (I. Mikołajczyk, N. Rataj, E. Twarowska-Antczak, K. Antczak, Tłum.). Księgi II–VI. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Źródło elektroniczne

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł tekstu. adres strony internetowej (data dostępu).

np.

Wooldridge R. (2001). Vocabulaire de la botanique à la Renaissance Terminologie des végétaux chez Estienne et Nicot. http://barthes.enssib.fr/translatio/rw/vegetaux/ (23.05.2019).

Odnośnik do danego zapisu bibliograficznego należy zamieścić w tekście

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst, tekst tekst (Nazwisko autora, 2018: 56).

W przypadku kilku odniesień do jednego akapitu należy stosować zapis:

Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst, tekst tekst (Nazwisko autora A, 2018, s. 107—109; Nazwisko autora B, 1999). [zamiast s. można zastosować p.)

W przypadku dzieł wieloautorskich zamiast autora zapisujemy redaktora.

Jeżeli jeden autor wydał w tym samym roku kilka dzieł, należy w bibliografii stosować obok roku wydania kolejne litery alfabetu:

Autor, A. (1999a). Tytuł rozdziału. W: R. Redaktor (red.), Tytuł książki (x–y). Wydawca.

Autor, A. (1999b). Tytuł rozdziału. W: R. Redaktor (red.), Tytuł książki (x–y). Wydawca.

Bibliografię należy umieścić pod tekstem w porządku alfabetycznym (od nazwiska pierwszego autora).

Uwagi

 • Po znakach takich jak: przecinek, kropka, dwukropek, znaki matematyczne należy stosować odstęp (spację).
 • W zakresach liczbowych stosujemy półpauzę „–”, np. VII–IX w., 10–17 km/h.
 • Jeżeli „kreska” ma mieć funkcję przecinka należy stosować pauzę (ze spacjami po dwóch stronach znaku): „—”, np. Rośliny należące do tego rodzaju znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu — przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim. Znak ten przywołuje się Alt + 0151.
 • Po skrótach tj. art., pkt, s., ust., ok., należy stosować odstęp (spację)
 • Pomiędzy liczbami, a literowymi oznaczeniami miary należy stosować odstęp (spacje), np. 10 m, 220 V, 140 km/h. Po procentach spacji nie stosujemy, np. 5%.
 • Określenia obcojęzyczne np. in vitro, deus ex machina, faux pas należy zapisywać kursywą.
 • W przypadku roślin nazwy gatunkowe i nazwy rodzin (w języku łacińskim) piszemy kursywą (wyższe taksony zapisujemy bez kursywy); w przypadku zwierząt tylko nazwy gatunkowe kursywą.
 • Po pytajnikach najczęściej zapisujemy przecinek.
 • Zamiast słów wiek i rok stosujemy skróty r. i w.
 • Określenia w nawiasie zapisujemy bez spacji przed znakiem wewnątrz nawiasu: Tekst tekst (tekst tekst) tekst tekst

Leave a Reply

Your email address will not be published.