Albiglutyd

Albiglutyd — Eperzan®

Działanie

Agonista receptora GLP-1, zwiększa glukozozależne wydzielanie insuliny.

Przygotowanie i forma podania

Zestaw składa się z igły oraz dwukomorowego wstrzykiwacza. W jednej komorze umieszczony jest proszek, w drugiej woda. Proszek rozpuść w rozpuszczalniku poprzez przekręcenie wkładu wstrzykiwacza. Następnie podaj podskórnie za pomocą wstrzykiwacza w powłoki brzuszne, udo lub górną część ramienia.

Standardowa częstotliwość iniekcji: raz na tydzień.

Każdy wstrzykiwacz przeznaczony jest do jednorazowego użytku.

Przed każdym wstrzyknięciem przygotuj:

 • nowy wstrzykiwacz
 • nową igłę
 • czysty, pusty kubek
 • zegar/minutnik
 • pojemnik na zużyte wstrzykiwacze

Etapy podania leku:

 • Umyj ręce.
 • Sprawdź dawkę oraz termin ważności na opakowaniu.
 • Sprawdź, czy na okienku wstrzykiwacza widoczna jest cyfra 1.
 • Zmieszaj zawartości obu komór wstrzykiwacza: chwyć wstrzykiwacz, aby przezroczysty wkład był skierowany do góry, przekręć do pojawienia się cyfry 2 w okienku. Delikatnie przechyl wstrzykiwacz na boki 5 razy.
 • Umieść wstrzykiwacz w kubku, przezroczystym wkładem do góry. Odczekaj 15 minut.
 • Ponownie delikatnie przechyl wstrzykiwacz na boki 5 razy, sprawdź czy płyn w środku jest żółty i nie zawiera cząstek stałych.
 • Oderwij zabezpieczenie z zewnętrznej osłonki igły. Wstrzykiwać chwyć tak, by był skierowany ku górze. Wciśnij igłę w dół na przezroczysty wkład do usłyszenia “kliknięcia”.
 • Trzymając wstrzykiwacz skierowany igłą ku górze delikatnie postukaj w przezroczysty wkład w celu usunięcia pęcherzyków powietrza.
 • Przekręć przezroczysty wkład kilka razy do pojawienia się cyfry 3 w okienku i usłyszenia “kliknięcia”.
 • Wybierz miejsce wstrzyknięcia, zdejmij zewnętrzną osłonkę igły trzymając wstrzykiwacz skierowany do góry.
 • Wprowadź igłę w wybrane miejsce, naciśnij przycisk wstrzykujący do usłyszenia “kliknięcia”, następnie policz do 5.
 • Wysuń igłę ze skóry i wyrzuć wstrzykiwacz do pojemnika na zużyte wstrzykiwacze.

Pominięcie dawki

W przypadku pominięcia dawki przyjmij lek możliwie jak najszybciej, jeśli nie upłynęły 3 dni od chwili planowanego przyjęcia dawki. Jeśli upłynęło powyżej 3 dni, wówczas zaczekaj i przyjmij następną zaplanowaną dawkę cotygodniową.

Pora dnia i przyjmowanie pokarmów

Lek możesz przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków.

Ciąża i laktacja

Jeśli jesteś w ciąży bądź nie stosujesz skutecznych metod antykoncepcji, nie zaleca się stosowania albiglutydu. Nie jest znane potencjalne ryzyko przyjmowania albiglutydu podczas ciąży.

U dzieci kobiet leczonych albiglutydem podczas ciąży i karmienia piersią zaobserwowano niższą masę ciała.

Monitorowanie poziomu glukozy we krwi

Stosowany w monoterapii nie wymaga szczególnego samodzielnego monitorowania poziomu glukozy we krwi. Jeśli dodatkowo przyjmujesz insulinę podstawową lub leki z grupy pochodnych sulfonylomocznika, wówczas samodzielne monitorowanie stężenia glukozy we krwi może okazać się konieczne.

Ryzyko hipoglikemii

Ryzyko wystąpienia hipoglikemii w przypadku monoterapii jest niezwykle niskie. Większość pacjentów doświadczających hipoglikemii podczas terapii albiglutydem przyjmowała jednocześnie pochodną sulfonylomocznika lub insulinę.

Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane podczas terapii albiglutydem obejmowały: biegunki, nudności oraz reakcje miejscowe (wysypka, rumień, świąd w miejscu wstrzyknięcia).

Najcięższym działaniem niepożądanym było ostre zapalenie trzustki.

Lek dodatkowo monitorowany

W celu zgłoszenia każdego niepożądanego działania, które według Ciebie jest związane z przyjmowaniem leku, skorzystaj ze specjalnego formularza, który znajdziesz na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgłoszenia możesz dokonać samodzielnie bądź poprzez opiekuna. Niepożądane działania możesz również zgłaszać lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Nie przekazuj leku innym, nawet jeśli objawy choroby są takie same. Może to zaszkodzić drugiej osobie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się do lekarza bądź farmaceuty.

Autorka

Katarzyna Wer @farmacja_niekoloryzowana

Wszystkie infografiki o lekach

Leave a Reply

Your email address will not be published.