Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych Prokopiusza z Cezarei i Ewagriusza Scholastyka

Home / Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych Prokopiusza z Cezarei i Ewagriusza Scholastyka

Agnieszka Banaś1

 1. Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny
  Zakład Nauk o Literaturze
  ORCID 0000-0001-9095-0883

Tytuł rozdziału: Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych Prokopiusza z Cezarei i Ewagriusza Scholastyka

Monografia: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz, M. Dąsal (red.))

Seria wydawnicza: Acta Uroborosa

Tom: I

Strony: 33–45

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-957703-3-3 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-957703-4-0 (wersja elektroniczna)
ISSN 2720-2593

Plik do pobrania:

Abstrakt

Niniejszy rozdział dotyczy epidemii dżumy, która spustoszyła ziemie cesarstwa bizantyjskiego w VI wieku za panowania cesarza Justyniana Wielkiego. Przybyła prawdopodobnie z Azji przenosząc się na dalsze części nie tylko Europy.

W artykule zostało przedstawione panowanie cesarza w czasie zarazy, którego oskarżano za bycie winnym zaistniałej epidemii oraz jej przebieg w świetle źródeł historycznych. Badacze uważają jednak, że ta zaraza była serią mniejszych epizodów epidemii, a nie masowym wymieraniem. Warto jednak wspominać o początku dżumy za cesarza Justyniana, której to następne fale w średniowieczu pochłoną miliony osób na świecie.

Słowa kluczowe: plaga, Cesarstwo Justynian, historia

Abstract

Title: Justinian’s plague in the light of historical sources

This article deals with the plague epidemic that ravaged the lands of the Byzantine Empire in the sixth century during the reign of Emperor Justinian the Great. It probably came from Asia moving to further parts of not only Europe.

The article presents the reign of the emperor during the plague, who was accused of being guilty of the epidemic and its course in the light of historical sources. However, researchers believe that this plague was a series of smaller epidemic episodes rather than a mass extinction. However, it is worth mentioning the beginning of the plague under Emperor Justinian, whose subsequent waves in the Middle Ages would claim millions of lives worldwide.

Keywords: plague, Emperor, Justinian, history

Bibliografia

 1. Baynes N. H., Moss, B. (1964). Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej. Warszawa.
 2. Belofsky, N. (2014). Jak dawniej leczono czyli plomby z mchu i inne historie. Warszawa.
 3. Bralewski, S. (2006). Obraz papiestwa w historiografii kościelnej wczesnego Bizancjum. Łódź.
 4. Brzeziński, T. (1988). Historia medycyny. Warszawa.
 5. Cesaretti, P. (2003). Teodora. Warszawa.
 6. Duncan, C., Scott, S. (2008). Czarna śmierć. Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych. Warszawa.
 7. Ginter, K. (2018). Wizerunek władców bizantyńskich w historii kościelnej Ewagriusza Scholastyka. Łódź.
 8. Gregory, T. E. (2008). Historia Bizancjum. Kraków.
 9. Hanssig, H. W. (1980). Historia kultury bizantyjskiej. Warszawa.
 10. Heather, P. (2014). Odrodzenie Rzymu. Cesarze i papieże: bój o władzę nad chrześcijaństwem. Poznań.
 11. Henderson, G. (1984). Wczesne średniowiecze. Warszawa.
 12. Kiple, F. K. (2002). Wielkie epidemie w dziejach ludzkości. Warszawa.
 13. Krawczuk, A. (2006). Poczet cesarzy bizantyjskich. Warszawa.
 14. Leszka, M. J. (1999). Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź.
 15. Leff, S., Leff, V. (1959). Od czarów do medycyny współczesnej. Warszawa.
 16. Mango, C. (2002). Historia Bizancjum. Narody i cywilizacje. Gdańsk.
 17. Michałowski, R. (2012). Historia powszechna średniowiecze. Warszawa.
 18. Ostrogorski, G. (2008). Dzieje Bizancjum. Warszawa.
 19. Prokopiusz z z Cezarei. (2013). Historia wojen. Wojny z Gotami, t.2. Kraków.
 20. Prokopiusz z Cezarei. (1998). Historia sekretna. Warszawa.
 21. Turlej, S. (2017). Justiniana prima an underestimated aspect of Justinian’s church policy. Kraków.
 22. Shah, S. (2019). Epidemia. Od dżumy przez HIV po ebolę. Kraków.
 23. Scholastyk, E., Kazikowski, S. (tłum). (1990). Historia kościoła. Warszawa.
 24. Słonecki, J. (2011). Zdrowie na własne życzenie. Strzelce Opolskie.
 25. Szczygielski, K. (2015). Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450 rocznicę śmierci cesarza. Białystok.
 26. Wańczowski M., Lenart, M. (2009). Księga żałoby i śmierci. Warszawa.
 27. Wrzesiński, S. (2008). Oddech śmierci. Życie codzienne podczas epidemii. Kraków.
 28. Zakrzewski, K. (2007). Historia Bizancjum. Kraków.
 29. Zwoliński, A. (2020). Od powietrza… ludzie w czas zarazy. Kraków.

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium