Epidemia otyłości a ciąża — przyczyny, konsekwencje zdrowotne i zarys terapii

Home / Epidemia otyłości a ciąża — przyczyny, konsekwencje zdrowotne i zarys terapii

Magdalena Okruta1, Adrianna Graniak2, Jan Jurgiel2, Natalia Klimek2

 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Nauk o Zdrowiu
 1. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Wydział Lekarski

Tytuł rozdziału: Epidemia otyłości a ciąża — przyczyny, konsekwencje zdrowotne i zarys terapii

Monografia: Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19 (A. Smakosz, M. Dąsal (red.))

Seria wydawnicza: Acta Uroborosa

Tom: I

Strony: 155–170

Rok wydania: 2021

ISBN 978-83-957703-3-3 (oprawa miękka)
ISBN 978-83-957703-4-0 (wersja elektroniczna)
ISSN 2720-2593

Plik do pobrania:

Abstrakt

Epidemia otyłości dotyczy coraz większej liczby ludzi na świecie, w tym kobiet w okresie prokreacyjnym. Ciąża powikłana otyłością niesie ze sobą ryzyko zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Ciężarne z wyższym BMI częściej doświadczają ciąży przenoszonej, indukcji porodu, urazów okołoporodowych, episiotomii, czy instrumentalnej kontroli jamy macicy po porodzie. W przypadku cięcia cesarskiego otyłość jest dodatkowym czynnikiem ryzyka, który wpływa m.in. na gojenie się rany. Wykonanie podstawowych badań położniczych, takich jak kardiotokografia i USG, jest utrudnione przez nadmiernie rozbudowaną tkankę tłuszczową. Ta ostatnia ma dużą aktywność hormonalną, która z kolei ma wpływ na metabolizm glukozy, aminokwasów i tłuszczów, a także wytworzenie stanu zapalnego w organizmie. Opisano wiele matczynych powikłań u ciężarnych z otyłością, np. komplikacje sercowo-naczyniowe, zaburzenia ciśnienia, cukrzyca, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe oraz zaburzenia psychiczne. Podwyższone BMI i rozrost tkanki tłuszczowej w wieloczynnikowy sposób zagraża także płodowi. Najistotniejszym powikłaniem jest makrosomia płodu, która w konsekwencji może prowadzić do wielu zaburzeń okresu noworodkowego. Otyłość matek wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności w okresie pierwszego roku życia dziecka. Otyłe kobiety, będące w ciąży, wymagają szczególnej opieki ginekologicznej i położniczej.

Słowa kluczowe: otyłość, ciąża, poród, leczenie, nadwaga, komplikacje

Abstract

Title: The obesity epidemic and pregnancy—causes, health con-sequences and an outline of therapy

The obesity epidemic is affecting an increasing number of people worldwide, including women in their reproductive years. Pregnancy complicated by obesity carries risks for both mother and child. Pregnant women with a higher BMI are more likely to experience an overdue pregnancy, induction of labour, perinatal trauma, episiotomy, or instrumental control of the uterine cavity after delivery. In the case of caesarean section, obesity is an additional risk factor that affects wound healing, among other things. The performance of basic obstetric examinations, such as cardiotocography and ultrasound, is hampered by excessively developed adipose tissue. The latter has a high hormonal activity, which in turn affects the metabolism of glucose, amino acids and fats, as well as the production of inflammation in the body. Many maternal complications have been described in obese pregnant women, e.g. cardiovascular complications, blood pressure disorders, diabetes, thromboembolic disorders and psychiatric disorders. Increased BMI and adipose tissue proliferation also endanger the foetus in a multifactorial way. The most significant complication is fetal macrosomia, which can consequently lead to many disorders of the neonatal period. Maternal obesity is associated with an increased risk of mortality during the child’s first year of life. Obese pregnant women require special gynaecological and obstetric care.

Keywords: obesity, pregnancy, delivery, treatment, overweight, complications

Bibliografia

 1. Arrowsmith, S., S. Wray, i S. Quenby. 2011. „Maternal Obesity and Labour Complications Following Induction of Labour in Prolonged Pregnancy”. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 118(5), 578–588. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02889.x.
 2. Bellamy, L., Casas, J.P., Hingorani, A.D, i Williams, D. 2009. „Type 2 Diabetes Mellitus after Gestational Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Lancet (London, England) 373(9677), 1773–1779. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60731-5.
 3. Beyerlein, A., B. Schiessl, N. Lack, i R. von Kries. 2011. Associations of Gestational Weight Loss with Birth-Related Outcome: A Retrospective Cohort Study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 118(1), 55–61. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2010.02761.x.
 4. Borodulin, K. M., Evenson K. R., Fang, W., Herring, A. H. i Benson, A. M. (2008). Physical Activity Patterns during Pregnancy. Medicine & Science in Sports & Exercise 40(11), 1901–1908. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31817f1957.
 5. Bręborowicz, G. H.; Czajkowski, K. (2021). Położnictwo. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 6. Buddeberg, B. S., Sharma, R., O’Driscoll, J. M., Agten, A. K., Khalil, A. i B. Thilaganathan. (2019). Cardiac Maladaptation in Obese Pregnant Women at Term. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 54(3), 344–349. https://doi.org/10.1002/uog.20170.
 7. Catalano, P. M., Thomas, A., Huston-Presley, L. i Amini, S. B. (2003). Increased Fetal Adiposity: A Very Sensitive Marker of Abnormal in Utero Development. American Journal of Obstetrics and Gynecology 189(6), 1698–1704. https://doi.org/10.1016/s0002-9378(03)00828-7.
 8. Chu, S. Y., Callaghan, W. M., Kim, S. Y., Schmid, C. H., Lau, J., England, L. F. i Dietz, P. M. (2007). Maternal Obesity and Risk of Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 30(8), 2070–2076. https://doi.org/10.2337/dc06-2559a.
 9. Coelho, M., Oliveira, T. i Fernandes. R. (2013). Biochemistry of Adipose Tissue: An Endocrine Organ. Archives of Medical Science 9(2), 191–200. https://doi.org/10.5114/aoms.2013.33181.
 10. Faria-Schützer, Bicudo, D., Surita, F. G., Nascimento, S. L., Vieira, C. M. i Turato, E. (2017). Psychological Issues Facing Obese Pregnant Women: A Systematic Review. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 30(1), 88–95. https://doi.org/10.3109/14767058.2016.1163543.
 11. Fernandez Alba, J.J., J., Herrera, C. P., Sanchez, A. V. et al. (2018). Indications of Caesarean Section in Overweight and Obese versus Normal-Weight Pregnant Women: A Retrospective Cohort Study. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 31(3), 357–363. https://doi.org/10.1080/14767058.2017.1285894.
 12. Flegal, K. M., Kruszon-Moran, D, Carroll, M. D., Fryar, C. D. i Ogden, C. L. (2016). Trends in Obesity Among Adults in the United States, 2005 to 2014. JAMA 315(21), 2284–2291. https://doi.org/10.1001/jama.2016.6458.
 13. Johansson, K., Stephansson, O. i Neovius, M. (2015). Outcomes of Pregnancy after Bariatric Surgery. The New England Journal of Medicine 372(23), 2267. https://doi.org/10.1056/NEJMc1503863.
 14. Juruć, A. i Bogdański, P. (2011). Osobowość w rozmiarze XXL. Psychologiczne czynniki ryzyka otyłości. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2(1), 34–42.
 15. Kalk, P., Guthmann, F., Krause, K. et al. (2009). Impact of Maternal Body Mass Index on Neonatal Outcome. European Journal of Medical Research 14(5), 216–222. https://doi.org/10.1186/2047-783x-14-5-216.
 16. Kapadia, M. Z., Park, C. K., Beyene, J. et al. (2015). Weight Loss Instead of Weight Gain within the Guidelines in Obese Women during Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analyses of Maternal and Infant Outcomes. PLOS ONE 10(7), e0132650. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0132650.
 17. Kazemian, E., Sotoudeh, G., Dorosty-Motlagh, A. R. et al. (2014). Maternal Obesity and Energy Intake as Risk Factors of Pregnancy-induced Hypertension among Iranian Women. Journal of Health, Population, and Nutrition 32(3), 486–493.
 18. Kerrigan, A., Kingdon, C. i Cheyne, H. (2015). Obesity and normal birth: A qualitative study of clinician’s management of obese pregnant women during labour. BMC Pregnancy and Childbirth 15. https://doi.org/10.1186/s12884-015-0673-2.
 19. Kershaw, E. E. i Flier, J. S. (2004). Adipose Tissue as an Endocrine Organ. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 89(6), 2548–2556. https://doi.org/10.1210/jc.2004-0395.
 20. Kim, C., Newton, K. M. i Knopp, R. H. (2002). Gestational Diabetes and the Incidence of Type 2 Diabetes: A Systematic Review. Diabetes Care 25(10), 1862–1868. https://doi.org/10.2337/diacare.25.10.1862.
 21. Krawczyk, P., Sioma-Markowska, U., Machura, M. i Kubaczewska, S. (2018). Przyrost masy ciała a aktywność zawodowa kobiet w ciąży. Czasopismo Psychologiczne 24(1), 195–199.
 22. Leddy, M. A., Power, M. L. i Schulkin, J.( 2008). The Impact of Maternal Obesity on Maternal and Fetal Health. Reviews in Obstetrics & Gynecology 1(4), 170–178.
 23. Legro, R. S., Dodson, W. C., Kris-Etherton, P. M. et al. (2015). Randomized Controlled Trial of Preconception Interventions in Infertile Women With Polycystic Ovary Syndrome. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 100(11), 4048–4058. https://doi.org/10.1210/jc.2015-2778.
 24. Lorena, A. M., Cunningham, W.M., Cornelius, D.C, i LaMarca, B. 2015. „Preeclampsia: Long-Term Consequences for Vascular Health”. Vascular Health and Risk Management 11, 403–415. https://doi.org/10.2147/VHRM.S64798.
 25. Liston, F. i Davies, G. A. L. (2011). Thromboembolism in the Obese Pregnant Woman. Seminars in Perinatology, Obesity in Pregnancy, 35(6), 330–334. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2011.05.017.
 26. Malinowski, A. K., Bomba-Opoń, D., Parrish, J., Sarzyńska, U. i Farine, D. (2017). Venous Thromboembolism in Obese Pregnant Women: Approach to Diagnosis and Management. Ginekologia Polska 88(8), 453–459. https://doi.org/10.5603/GP.a2017.0083.
 27. Maniecka-Bryla, I. (2009). Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdrowie publiczne 119, 207–212.
 28. Martin, J. A. ; Hamilton, B. E. ; Osterman. Michelle J. K. ; Driscoll, A. K. (2019) Births: Final Data for 2019. National Vital Statistics Reports: From the Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, National Vital Statistics System. https://doi.org/10.15620/cdc:100472.
 29. Mączka, M., Sass, A. i Wojtyla, A. (2017). Assessment Of Physical Activity Among Pregnant Women In Context Of Weight Gain In Pregnancy. Journal of Education, Health and Sport 7(6), 362–376. https://doi.org/10.5281/ZENODO.816311.
 30. Mok, E., Multon, C., Piguel, L. Barroso, E. et al. (2008). Decreased Full Breastfeeding, Altered Practices, Perceptions, and Infant Weight Change of Prepregnant Obese Women: A Need for Extra Support. Pediatrics 121(5), e1319-1324. https://doi.org/10.1542/peds.2007-2747.
 31. Molyneaux, E., Poston, L., Ashurst-Williams, S. i Howard,L.M. (2014). Obesity and Mental Disorders during Pregnancy and Postpartum: A Systematic Review and Meta-Analysis. Obstetrics and Gynecology 123(4), 857–867. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000170.
 32. Molyneaux, E., Poston, L., Khondoker, M., i Howard, L. M. (2016). Obesity, Antenatal Depression, Diet and Gestational Weight Gain in a Population Cohort Study. Archives of Women’s Mental Health 19(5), 899–907. https://doi.org/10.1007/s00737-016-0635-3.
 33. Pevzner, L., Powers, B. L., Rayburn, W. F., Rumney, P. i Wing, D. A. (2009). Effects of Maternal Obesity on Duration and Outcomes of Prostaglandin Cervical Ripening and Labor Induction. Obstetrics & Gynecology 114(6), 1315–1321. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181bfb39f.
 34. Pfaller B., Siu, S. C., D’Souza, R. Wichert-Schmitt, B. et al. (2021). Impact of Obesity on Outcomes of Pregnancy in Women With Heart Disease. Journal of the American College of Cardiology 77(10), 1317–1326. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.01.010.
 35. Prejbisz, A., Dobrowolski, P., Kosiński, P., Bomba-Opoń, D., Marcin et al. (2019). Management of Hypertension in Pregnancy — Prevention, Diagnosis, Treatment and Long-Term Prognosis. A Position Statement of the Polish Society of Hypertension, Polish Cardiac Society and Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians. Arterial Hypertension 23(3), 117–182. https://doi.org/10.5603/AH.a2019.0011.
 36. Report of a WHO Consultation. World Health Organization Technical Report Series 894, i–xii, 1–253.
 37. Reynolds, R. M., Keith, M. A., Raja, E. A. et al. (2013). Maternal Obesity during Pregnancy and Premature Mortality from Cardiovascular Event in Adult Offspring: Follow-up of 1 323 275 Person Years. BMJ 347, f4539. https://doi.org/10.1136/bmj.f4539.
 38. Reynolds, R. i Stirrat, L. (2014). Effects of maternal obesity on early and long-term outcomes for offspring. Research and Reports in Neonatology 2014, 43. https://doi.org/10.2147/RRN.S46783.
 39. Roberts, J. M., Balk, J. L., Bodnar, L. M., Belizán, J. M. et al. (2003). Nutrient Involvement in Preeclampsia”. The Journal of Nutrition 133 (5 Suppl 2), 1684S-1692S. https://doi.org/10.1093/jn/133.5.1684S.
 40. Sanghavi, M. i Rutherford, J. D. (2014). Cardiovascular Physiology of Pregnancy. Circulation 130(12), 1003–1008. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.114.009029.
 41. Saravanakumar, K., Rao, S. G. i Cooper, G. M. (2006). Obesity and Obstetric Anaesthesia. Anaesthesia 61(1), 36–48. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2005.04433.x.
 42. Seligman, L. C., Duncan, B. B., Branchtein, L. et al. (2006). „Obesity and Gestational Weight Gain: Cesarean Delivery and Labor Complications”. Revista de Saúde Pública 40, 457–465. https://doi.org/10.1590/S0034-89102006000300014.
 43. Shao, Y., Qiu, J. Huang, H., Baohong, M., Wei D., Xiaochun H., Hongmei C. et al. (2017). Pre-pregnancy BMI, gestational weight gain and risk of preeclampsia: a birth cohort study in Lanzhou, China. BMC Pregnancy and Childbirth 17(1), 400. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1567-2.
 44. Skorupińska,A.; Sekuła,N. 2017. „Zmiany zachodzące w organizmie kobiet w ciąży”. Kosmetologia estetyczna 6.
 45. Słabuszewska-Jóźwiak, A., Szymański, J. K., Jóźwiak, Ł. i Sarecka-Hujar, B. (2021). A Systematic Review and Meta-Analysis of Wound Complications after a Caesarean Section in Obese Women. Journal of Clinical Medicine 10(4), 675. https://doi.org/10.3390/jcm10040675.
 46. Stubert, J., Reister, F., Hartmann, S. i Janni, W. (2018). The Risks Associated With Obesity in Pregnancy. Deutsches Arzteblatt International 115(16), 276–283. https://doi.org/10.3238/arztebl.2018.0276.
 47. Taylor, C. R., Dominguez, J. E. i Habib, A. S. (2019). Obesity And Obstetric Anesthesia: Current Insights. Local and Regional Anesthesia 12, 111–124. https://doi.org/10.2147/LRA.S186530.
 48. Turbeville, H. R., i Sasser, J. M. (2020). Preeclampsia beyond pregnancy: long-term consequences for mother and child. American Journal of Physiology-Renal Physiology 318(6), F1315–26. https://doi.org/10.1152/ajprenal.00071.2020.
 49. Ulman-Włodarz, Nowosielski, Pozowski, i Krawczyk. (2009). Przebieg ciąży i porodu u ciężarnych z nadmierną masą ciała. Ginekol Pol. 80. 744–751,
 50. Wender-Ożegowska, E., Bomba-Opoń, D., Brazert, J. Celewicz, Z. et al. (2012). Standardy Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego„Opieka położnicza nad ciężarną otyłą”. Ginekologia Polska 83(10), 795–799.
 51. WHO Consultation on Obesity (‎1999: Geneva, Switzerland)‎ & World Health Organization. (‎2000)‎. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic.

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium