Wpływ izolacji, telemedycyny i lockdownów podczas pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne

Home / Wpływ izolacji, telemedycyny i lockdownów podczas pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne

Edyta Poważyńska1, Agata Rabińska1, Krystian Ramazi Samaan1

 1. Uniwersytet im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny

Tytuł rozdziału/artykułu: Wpływ izolacji, telemedycyny i lockdownów podczas pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 97–107

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Pandemia, która została wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej) odcisnęła duże piętno na zdrowie psychiczne i fizyczne populacji całej Europy. Celem artykułu jest omówienie tematyki związanej ze zdrowiem psychicznym i fizycznym osób podczas pandemii. W szczególności analizie poddano wpływ kwarantanny i izolacji na wystąpienie zaburzeń psychicznych. Badania dotyczące zdrowia psychicznego pochodziły z różnych krajów Europy- we wszystkich określono wpływ pandemii jako negatywny. Opisano wpływ decyzji rządu na rozwój stresu, depresji, lęku i PTSD (zespołu stresu pourazowego). Dodatkowo przeanalizowano wpływ zmniejszonej aktywności ruchowej czy zwiększenia podaży kalorii na rozwój otyłości, problemów z aparatem ruchu i chorób układu sercowo-naczyniowego. Częstość występowania wszystkich wymienionych zaburzeń została istotnie zwiększona podczas pandemii COVID-19 (choroby zakaźnej układu oddechowego wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2).

Słowa kluczowe: lockdown, PTSD, zdrowie psychiczne, depresja

Abstract

Title: Impact of isolation, telemedicine, and lockdowns during COVID-19 pandemic on mental health and physical health

The pandemic, caused by the SARS-COV-2 virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), has left a big mark on the psychological and physical health of the whole Europe population. The aim of the article is to discuss topics related to the mental and physical health of people during pandemic. Particularly, the effects of quarantine and isolation on the ocurrence of mental health issues was analysed. Health studies come from different European countries—in all of them the influence of pandemics was defined as negative. The impact of decisions of the government on the development of stress, pain, anxiety, and PTSD has been described. In addition, the influence of reduced physical activity or increased caloric intake for the development of obesity, problems with the musculoskeletal system and cardiovascular diseases were analyzed. The rate of all disorders significantly increased during COVID-19 (coronavirus disease 2019).

Keywords: lockdown, PTSD, psychical health, depression

Bibliografia

 1. MP.PL. (2014). 1,5 mln Polaków ma depresję, coraz częściej ludzie aktywni | Psychiatria – mp.pl. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/aktualnosci/96625,15-mln-polakow-ma-depresje-coraz-czesciej-ludzie-aktywni (05.05.2023)
 2. Bailly, F., Genevay, S., Foltz, V., Bohm-Sigrand, A., Zagala, A., Nizard, J., & Petit, A. (2022). Effects of COVID-19 lockdown on low back pain intensity in chronic low back pain patients: results of the multicenter CONFI-LOMB study. European Spine Journal, 31(1), 159-166. https://doi.org/10.1007/s00586-021-07007-8
 3. Borowiecka-Karpiuk, J. (2022). Depresja: przyczyny, objawy i leczenie. Jak pomóc osobie z depresją? | Psychiatria – mp.pl. https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/69882,depresja (04-10-2022)
 4. Bu, F., Bone, J. K., Mitchell, J. J., Steptoe, A., & Fancourt, D. (2021). Longitudinal changes in physical activity during and after the first national lockdown due to the COVID-19 pandemic in England. Scientific Reports, 11(1), 17723. https://doi.org/10.1038/s41598-021-97065-1
 5. Clemmensen, C., Petersen, M. B., & Sørensen, T. I. (2020). Will the COVID-19 pandemic worsen the obesity epidemic?. Nature Reviews Endocrinology, 16(9), 469–470. https://doi.org/10.1038/s41574-020-0387-z
 6. Depresja może dotknąć każdego. Oto najczęstsze objawy choroby [INFOGRAFIKA]. (2022). https://www.medonet.pl/narodowy-test-zdrowia-polakow/co-dolega-polakom-,depresja—ile-osob-choruje–jakie-sa-objawy—infografika-,artykul,03880176.html (12-12-2022)
 7. D’Hondt, F., Wathelet, M., Duhem, S., Vaiva, G., Baubet, T., Habran, E., Veerapa, E., Debien, C., Molenda, S., Horn, M., Grandgenèvre, P., Notredame, C. E., & D’Hondt, F. (2020). Factors Associated With Mental Health Disorders Among University Students in France Confined During the COVID-19 Pandemic. JAMA Network Open, 3(10), 2025591. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.25591
 8. ECDC RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC. (2020). https://cdn.knightlab.com/ (12-12-2022).
 9. Frade, F., Jacobsohn, L., Gómez-Salgado, J., Martins, R., Allande-Cussó, R., Ruiz-Frutos, C., & Frade, J. (2021). Impact on the Mental and Physical Health of the Portuguese Population during the COVID-19 Confinement. Journal of Clinical Medicine, 10(19), 4464. https://doi.org/10.3390/jcm10194464
 10. Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Pisula, E., Hansen, H. K., Grażyna Kmita, H., Kubicka, K., Gorgol, J., Mirosława Huflejt-Łukasik, H., Paweł Holas, H., Łyś, A. E., Wnuk, A., Oleksy, T., Szczepaniak, A., Cudo, A., Łojek, E., & Kamila Bargiel-Matusiewicz, H. (n.d.). Objawy depresji i lęku wśród Polaków w trakcie epidemii COVID-19. Impact of thaport z badań podłużnych. http://psych.strony.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/98/2021/01/Raport_objawy_depresji_leku_IV_fale.pdf (2022-12-30)
 11. Gambin, M., Sękowski, M., Woźniak-Prus, M., Wnuk, A., Oleksy, T., Cudo, A., Hansen, K., Huflejt-Łukasik, M., Kubicka, K., Łyś, A. E., Gorgol, J., Holas, P., Kmita, G., Łojek, E., & Maison, D. (2021). Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity. Comprehensive Psychiatry, 105. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152222
 12. Gasecka, A., Pruc, M., Kukula, K., Gilis-Malinowska, N., Filipiak, K. J., Jaguszewski, M. J., & Szarpak, L. (2021). Post-covid-19 heart syndrome. Cardiology Journal, 28(2), 353-354. https://doi.org/10.5603/CJ.a2021.0028
 13. Gelius, P., Tcymbal, A., Whiting, S., Messing, S., Abu-Omar, K., Geidl, W., Reimers, A. K., Pfeifer, K., Mendes, R., Berdzuli, N., & Breda, J. (2021). Impact of the First Wave of COVID-19 on Physical Activity Promotion in the European Union: Results From a Policymaker Survey. Journal of Physical Activity and Health, 18 (12), 1490-1494. https://doi.org/10.1123/jpah.2021-0083
 14. González-Sanguino, C., Ausín, B., Castellanos, M. Á., Saiz, J., López-Gómez, A., Ugidos, C., & Muñoz, M. (2020). Mental health consequences during the initial stage of the 2020 Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 172–176. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.040
 15. Marques, G., Drissi, N., Díez, I. de la T., de Abajo, B. S., & Ouhbi, S. (2021). Impact of COVID-19 on the psychological health of university students in Spain and their attitudes toward Mobile mental health solutions. International Journal of Medical Informatics, 147, 104369. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2020.104369
 16. Montenegro, F., Unigarro, L., Paredes, G., Moya, T., Romero, A., Torres, L., López, J. C., González, F. E. J., del Pozo, G., López-Cortés, A., Diaz, A. M., Vasconez, E., Cevallos-Robalino, D., Lister, A., & Ortiz-Prado, E. (2021). Acute respiratory distress syndrome (ARDS) caused by the novel coronavirus disease (COVID-19): a practical comprehensive literature review. Expert Review of Respiratory Medicine, 15(2), 183–195. https://doi.org/10.1080/17476348.2020.1820329
 17. Muhammad, D. G., & Abubakar, I. A. (2021). COVID-19 lockdown may increase cardiovascular disease risk factors. Egyptian Heart Journal, 73(1), 2. https://doi.org/10.1186/s43044-020-00127-4
 18. Muraszkiewicz, L. (2018). Jak leczyć i ile trwa leczenie depresji? – leki, psychoterapia i sposoby na depresję – Salus Pro Domo. https://salusprodomo.pl/blog/jak-leczyc-i-ile-trwa-leczenie-depresji-leki-psychoterapia-sposoby-na-depresje (12-12-2022)
 19. Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., Kontopantelis, E., Webb, R., Wessely, S., McManus, S., & Abel, K. M. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. The Lancet. Psychiatry, 7(10), 883–892. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4
 20. Rens, E., Smith, P., Nicaise, P., Lorant, V., & van den Broeck, K. (2021). Mental Distress and Its Contributing Factors Among Young People During the First Wave of COVID-19: A Belgian Survey Study. Frontiers in Psychiatry, 12, 575553. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.575553
 21. Rondung, E., Leiler, A., Meurling, J., & Bjärtå, A. (2021). Symptoms of Depression and Anxiety During the Early Phase of the COVID-19 Pandemic in Sweden. Frontiers in Public Health, 9. https://doi.org/10.3389/FPUBH.2021.562437
 22. Rossi, L., Behme, N., & Breuer, C. (2021). Physical activity of children and adolescents during the COVID-19 pandemic—A scoping review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21), 11440. https://doi.org/10.3390/ijerph182111440
 23. Rymer W., Wroczyńska A., Parczewski M., Mejza F., Mrukowicz J. (2022) COVID-19. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.1.13 (2022)
 24. Saldanha, I. J., Petris, R., Makara, M., Channa, P., & Akpek, E. K. (2021). Impact of the COVID-19 pandemic on eye strain and dry eye symptoms. Ocular Surface, 22, 38-46. https://doi.org/10.1016/j.jtos.2021.06.004
 25. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej (2022) https://www.gov.pl/web/koronawirus (2022)
 26. Sideli, L., lo Coco, G., Bonfanti, R. C., Borsarini, B., Fortunato, L., Sechi, C., & Micali, N. (2021). Effects of COVID-19 lockdown on eating disorders and obesity: A systematic review and metaanalysis. European Eating Disorders Review, 29(6), 826-841. https://doi.org/10.1002/erv.2861
 27. Skotnicka, M., Karwowska, K., Kłobukowski, F., Wasilewska, E., & Małgorzewicz, S. (2021). Dietary habits before and during the covid-19 epidemic in selected European countries. Nutrients, 13(5), 1690; https://doi.org/10.3390/nu13051690
 28. Timeline of EU action (2020). https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/timeline-eu-action_pl (2022)
 29. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard (2020) https://covid19.who.int (2022)
 30. Wiśniewska, B. (2022). Depresja | Wszystko na temat choroby, objawów, leczenia, odmian. https://www.medicover.pl/zdrowie/psychiczne/depresja/ (2022)
 31. Wolff, S., & Ladi, S. (2020). European Union Responses to the Covid-19 Pandemic: adaptability in times of Permanent Emergency. Journal of European Integration, 42(8), 1025–1040. https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1853120
 32. Zhang, X., Chen, B., Jia, P., & Han, J. (2021). Locked on salt? Excessive consumption of highsodium foods during COVID-19 presents an underappreciated public health risk: a review. Environmental Chemistry Letters, 19(5), 3583-3595. https://doi.org/10.1007/s10311-021-01257-0

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)