Migrena — historia, diagnostyka i leczenie

Home / Migrena — historia, diagnostyka i leczenie

Łukasz Martowski1

 1. Uniwersytet im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny

Tytuł rozdziału/artykułu: Migrena — historia, diagnostyka i leczenie

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 55–67

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Wraz z postępem nauki i technologii poznajemy coraz dokładniej ludzki mózg. Ogromnym wyzwaniem XXI wieku staje się leczenie chorób związanych z jego funkcjonowaniem, w tym poszukiwanie dokładnego wyjaśnienia hipotez patomechanizmu migreny. W związku z tym poniższa praca skupia się na przeglądzie dotychczasowych metod farmakoterapii migreny. Całość stanowi zbiór mechanizmów działania i przykładów substancji leczniczych w obrębie wszystkich kluczowych grup leków. Została ona wsparta rysem historycznym oraz przedstawieniem dominujących hipotez patomechanizmu choroby. Materiał ten powinien być przeglądem alternatyw terapii dla wszystkich pacjentów chcących zrozumieć różnice w działaniu stosowanych medykamentów.

Słowa kluczowe: migrena, farmakoterapia, tryptany

Abstract

Title: Diabetes as a modern civilisation disease

With the progress of science and technology, we are learning more and more about the human brain. The treatment of diseases related to its functioning becomes a huge challenge of the 21st century, which includes the search for a precise explanation of the hypotheses of the pathomechanism of migraine. Therefore, the following work focuses on a review of the current methods of migraine pharmacotherapy. The whole article is an assemblage of mechanisms of action and examples of medicinal substances within all key groups of drugs. The work was supported by a historical outline and the presentation of the dominant hypotheses of the pathomechanism of migraine. This material should be a review of treatment alternatives for all patients who want to understand the differences in the effects of the drugs used.

Keywords: migraine, pharmacotherapy, triptans, headache

Bibliografia

 1. Boczarska-Jedynak, M., Sławek, J. (2018). Praktyczne aspekty leczenia migreny przewlekłej toksyną botulinową typu A. Varia Medica, 2, 2, 141-149. https://journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny/article/view/55244
 2. Burch, RC, Buse, DC, et al. (2019). Migraine: Epidemiology, Burden, and Comorbidity. Neurol Clin. 2019;37(4):631-649.
 3. Clemow, DB, Johnson, et al. (2020). Mechanizm działania lasmiditanu – przegląd selektywnego agonisty 5-HT 1F. J Ból głowy 21, 71
 4. Dhillon, S. Zavegepant (2023.) First Approval. Drugs 83, 825–831
 5. Fanaeian, M., Alibeik, N., et al. (2021). Prevalence of migraine in adults with celiac disease: A case control cross-sectional study. PLOS One, 16(11), 1-11. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259502
 6. Iyengar, S., Johnson, K. W., et al. (2019). CGRP and the trigeminal system in migraine. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 59(5), 659-681.).
 7. Kopka, M. (2020). Galcanezumab in the prophylaxis of migraine. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologi, 36(1), 59-66. https://doi.org/10.33450/fpn.2020.03.001
 8. Kostowski, W., Hermann., Z. (2014). Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 9. Leung, L., Liao, S., et al. (2021). To Probe the Binding Interactions between Two FDA Approved Migraine Drugs (Ubrogepant and Rimegepant) and Calcitonin-Gene Related Peptide Receptor (CGRPR) Using Molecular Dynamics Simulations. ACS chemical neuroscience, 12(14), 2629-2642.
 10. Modestowicz, M., Kozubski, W. (2019). Migrena w ujęciu historycznym. Migrena NEWS, 2, 1(4), 5-10. http://www.ptbg.pl/pdf/MS-2019-1.pdf
 11. Mutschler, E, Geisslinger, G., et al. (2010). Farmakologia i ľToksykologia. Wrocław: MedPharm Polska.
 12. Neubauer-Geryk, J., Bieniaszewski, L. (2009). Przewlekła choroba żylna — patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie. Choroby serca i naczyń, 6(3), 135-141.
 13. Olesen, J. et al. (2018). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalgia, 38(1), 1-211. https://ichd-3.org/wp-content/uploads/2018/01/The-International-Classification-of-Headache-Disorders-3rd-Edition-2018.pdf
 14. Pellesi, L., Al-Karagholi, M. A. M., et al. (2021). Effect of vasoactive intestinal polypeptide on development of migraine headaches: a randomized clinical trial. JAMA network open, 4(8):e2118543.
 15. Prusiński, A. (2001). Migrena w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej. Przewodnik Lekarza, 4, 11, 118-125. https://www.termedia.pl/Migrena-w-praktyce-podstawowej-opieki-zdrowotnej,8,1430,1,1.html
 16. Przeklasa-Muszyńska, A., Kocot-Kępska, M., et al. (2015). Medycyna Paliatywna w Praktyce, 9, 1, 16-22. https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/download/43707/30038
 17. Rang, H.P., Dale, M.M., et al. (2014). Farmakologia. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
 18. Różniecki, J., Stępień, A., et al. (2018). Leczenie migreny przewlekłej — zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury. Varia Medica, 2, 5, 402-408. https://journals.viamedica.pl/varia_medica/article/view/61868
 19. Rustichelli, C., Lo Castro, F., et al. (2020). Targeting pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP) with monoclonal antibodies in migraine prevention: a brief review. Expert opinion on investigational drugs, 29(11), 1269-1275.
 20. Smakosz, A., Kurzyna, W., Rudko, M., & Dąsal, M. (2021). The usage of ergot (Claviceps purpurea (fr.) Tul.) in obstetrics and gynecology: a historical perspective. Toxins, 13(7), 492. https://doi.org/10.3390/toxins13070492
 21. Stępień, A. (2011). Bóle głowy – aspekty psychiatryczne. Neurologia po Dyplomie, 6(2), 67-78. https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/013/613/original/67-78.pdf?1477299456
 22. Stępień, A. (2017). Bóle głowy w historii medycyny. J. Fiuk (red.), Bóle głowy. (s. 1-8). Warszawa: Medical Tribune Polska. https://journals.viamedica.pl/choroby_serca_i_naczyn/article/download/12049/9927
 23. Szczeklik, A. (2006). Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna.
 24. Zejc, A., Gorczyca, M. (2008). Chemia Leków. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 25. Zgorzalewicz, M. (2005). Patomechanizm migrenowych bólów głowy. Neurologia dziecięca, 14/2005, 28, 7-14. https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia_28-7-14.pdf

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)