Otyłość wśród dzieci i młodzieży. Otyłość jako choroba cywilizacyjna. Wpływ pandemii COVID-19 na przyzwyczajenia żywieniowe

Home / Otyłość wśród dzieci i młodzieży. Otyłość jako choroba cywilizacyjna. Wpływ pandemii COVID-19 na przyzwyczajenia żywieniowe

Magdalena Żółtańska1

 1. Badacz niezależny

Tytuł rozdziału/artykułu: Otyłość wśród dzieci i młodzieży. Otyłość jako choroba cywilizacyjna. Wpływ pandemii COVID-19 na przyzwyczajenia żywieniowe

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 79–86

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Otyłość została uznana za chorobę przez WHO, a w międzynarodowej klasyfikacji ICD posiada numer E66. W ciągu ostatnich kilku dekad nastąpił pandemiczny wzrost występowania otyłości, co podkreśla dużą rangę problemu w zakresie zdrowia publicznego. Wiek dziecięcy jest kluczowy w patogenezie choroby, ponieważ przede wszystkim w tym wieku wykształcają się cechy charakteryzujące styl życia danego pacjenta. Nawyki te często zostają podtrzymane w wieku dorosłym i są przyczyną zachorowalności na szereg chorób cywilizacyjnych, zaburzeń psychicznych a także chorób nowotworowych. Etiologia otyłości i nadwagi jest bardzo złożona, podkreśla się w niej czynniki indywidualne, środowiskowe, genetyczne, metaboliczne, psychologiczne, instytucjonalne i inne. W związku z tym podejście do prewencji i leczenia również musi być wielowymiarowe i obejmować interdyscyplinarną pomoc medyczną. Problem otyłości i nadwagi w grupie dzieci i młodzieży został niewątpliwie pogłębiony w trakcie pandemii COVID-19.

Słowa kluczowe: otyłość, nadwaga, dzieciństwo, dieta

Abstract

Title: Obesity in paediatric population. Obesity as a civilization disease.COVID-19 pandemic impact on dietary habits

Obesity is recognized by WHO as a disease, with the E66 number in the ICD-10 international classification. During the last few decades, the world noticed a pandemic rise of obesity occurrence, which emphasizes it as a great problem in the public health measure. It seems that the childhood age is key in the pathogenesis of the disease, because during this period we develop the features which characterize our lifestyle. The habits often are maintained in the adulthood and cause a greater risk of civilization diseases, psychological disorders, and different types of cancer. The etiology of obesity is highly compound, containing individual, environmental, genetic, metabolic, psychologic, institutional, and other factors. Therefore, there is a need of a complex multi-dimensional approach to prevention and treatment, including interdisciplinary medical help. The problem of obesity and overweight in the paediatric population with no doubt has been deepened during COVID-19 pandemic.

Keywords: obesity, overweight, childhood, diet

Bibliografia

 1. Bąk-Sosnowska, M., Białkowska, M., Bogdański, P., Chomiuk, T. et al. (2022). Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na otyłość 2022 – Stanowisko Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Med. Prakt. wyd. specj., 1–87
 2. Browne, N.T., Snethen, J.A., Smith Greenberg, C., Frenn, M., et al. (2021). When Pandemics collide: the impact of COVID-19 on Childhood Obesity. Jour Of Ped Nurs. 56, 90-98. https//doi.org/10.1016/j.pedn.2020.11.004
 3. Budzyński, A., Major, P., Głuszek, S. et al. (2016). Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej. Med. Prakt. Chir. 6. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139211
 4. Cole. T. J., Lobstein. T. (2012). Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes. 7(4), 284-94. https://doi:10.1111/j.2047-6310.2012.00064.x
 5. Delvecchio, M., Pastore, C., Valente, F., Giordano, P. (2020). Cardiovascular Implications in Idiopathic and Syndromic Obesity in Childhood; An Update. Front. Endocrinol. 11, 330. doi: 10.3389/fendo.2020.00330
 6. Fewtrell, M., Bronsky, J., Campoy, C., Domellof, M., Emleton, N. et al. (2017). Complementary feeding: a position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) Comitee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 64(1), 119-32. https://doi:10.1097/MPG.0000000000001454
 7. Fred, M., Hainer, V., Basdevant, A., Buchwald, H., et al. (2008). Interdisciplinary European guidelines on surgery of severe obesity. Obes Facts, 1(1), 52-9. https://doi: 10.1159/000113937.
 8. Gawlik, A., Zachurzok-Buczyńska, A., Małecka-Tendera, E. (2009). Powikłania otyłości u dzieci i młodzieży. Endokrynologia, otyłość i zaburzenia przemiany materii. 5(1), 20–5.
 9. Ijaz, S., Nobles, J., Johnson, L., Moore, T., et al. (2021). Preventing Childhood Obesity in Primary Schools: A Realist Review from UK Perspective. Int. J Environ Res Public Health. 18, 13395. https://doi.org?10.3390/ijerph182413395
 10. Kincaid, H., Nagpal, R., Yadav, H., (2020). Microbiome-immune-metabolic axis in the epidemic of childhood obesity: Evidence and opportunities. Obes. Rev. 21(2), e12963. https://doi:10.1111/obr. 12963
 11. Koletzko, B., Godfry, K.M., Poston, L., Szajewska, H., Van Goudoever, J.B., de Waard, M., et al. (2019). Nutrition during pregnancy, lactation and early childhood and its implication for maternal and long term child health, the early nutrition project recommendations. Ann Nutr Metab. 74(2), 93-106. https://doi: 10.1159/000496471
 12. LeCroy, M., Kim. R., Stevens, J., Hanna, D., Isasi, C. (2021). Identyfying Key Determinants of Childhood Obesity: A Narrative Review of Machine Learning Studies. Childhood Obesity. 17(3). https://doi10.1089?chi.2020.0324
 13. Littleton, S.H, Berkowitz, R.I., Grant, S. (2021). Genetic Determinants of Childhood Obesity. Mol Diagn Ther. 24(6), 653-663. https://doi:10.1007/s40291-020-00496-1
 14. Mueller, N.T., Mao, G, Bennet, W.L., et al. (2017). Does vaginal delivery mitigate or strengthten the intergenerational association of overweight and obesity? Findings from the Boston Birth Cohort. Int J Obes (Lond.), 41(4): 497-501.
 15. Pereira, A.R,. Oliveira, A. (2021). Dietary interventions to Prevent Childhood Obesity: A Literature Review. Nutrients, 13, 3447. https://doi.org/10.3390/nu13103447
 16. Pirgon Ö., Aslan N. (2015). The role of Urbanization in Childhood Obesity. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 7(3), 163-167. https://doi10.4274/jcrpe.1984
 17. Saccardo Sarni, R,. Kochi, C., Suano-Souza, FI. (2021). Childhood obesity: an ecological perspective 2021, Jornal de Ped. 98(51), S38-46. https://doi.org/10.1016/j.jped.2021.10.002
 18. Smith, J.D., Fu, E., Kobayashi, M. (2020). Prevention and Management od Childhood Obesity and its Psychological and Health Comorbidities. Annu Rev Clin Psychol. 16:351-378. https://doi:10.1146/annurev-clinpsy-100219-060201
 19. Verduci, E, Bronsky, J, Embleton, N, Gerasimidis, K et al. (2021). Role of Dietary Factors, Food Habits, and Lifestyle in Childhood Obesity Development; A Position Paper From the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Comittee on Nutrition. 72(5), 769-783. https://doi: 10.1097/MPG.0000000000003075
 20. Verduci, E., Di Profio, E., Fiore, G., Zuccotti, G. (2022). Integrated Approaches to Combatting Childhood Obesity. Ann Nutr Metab. 78(suppl 2), 8-19. https://doi10.1159?000524962
 21. Woolford, S.J., Sidell, M., Li, X, Else, V., Young, DR, Resnicow, K., et al. (2021). Changes in body mass index among children and adolescents during the COVID-19 pandemic. JAMA. 326, 1434-6. https://doi:10.1001/jama.2021.15036

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)