Niepłodność partnerska jako epidemia XXI wieku. Diagnostyka i leczenie

Home / Niepłodność partnerska jako epidemia XXI wieku. Diagnostyka i leczenie

Sandra Filipowska1

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych

Tytuł rozdziału/artykułu: Niepłodność partnerska jako epidemia XXI wieku. Diagnostyka i leczenie

Monografia: Epidemie i choroby cywilizacyjne XXI w. (A. Smakosz (red.))

Czasopismo: ELIXIR

Tom: I

Strony: 121–135

Rok wydania: 2023

p-ISBN 978-83-965235-8-7
e-ISBN 978-83-965235-9-4
ISSN 2956-7297

Plik do pobrania:

Abstrakt

Niepłodność jest problemem zarówno medycznym, jak i społeczno-demograficznym. Według danych niepłodność dotyka około 10–16% osób w wieku rozrodczym, przez co została uznana za chorobę również społeczną. Istnieje wiele czynników powodujących niepłodność. Podstawą diagnostyki i leczenia jest zebranie wywiadu lekarskiego u obu partnerów, który pozwoli na ustalenie przyczyny niepłodności. Medycyna laboratoryjna oferuje szeroki wachlarz badań wykorzystywanych w diagnostyce niepłodności, jednak nie wszystkie są one rekomendowane ze względu na niejednoznaczne dane kliniczne. Prawidłowo dobrane badania diagnostyczne pozwolą na wybranie odpowiedniej metody leczenia niepłodności. W tej pracy poglądowej zostaną przedstawione badania wykorzystywane w diagnostyce laboratoryjnej, ich ograniczenia i zastosowanie, a także metody leczenia zaburzeń będących przyczyną niepłodności.

Słowa kluczowe: niepłodność, epidemia, diagnostyka laboratoryjna, metody wspomagania rozrodu

Abstract

Title: Partner infertility as 21st century epidemics. Diagnosis and treatment

Infertility is both a medical and socio-demographic problem. According to the data, infertility affects about 10–16% of people of reproductive age, thus becoming recognized as a social disease as well. There are many factors that cause infertility. The basis of diagnosis and treatment is to take a medical history with both partners to determine the cause of infertility. Laboratory medicine offers a wide range of tests used in the diagnosis of infertility, but not all of them are recommended due to inconclusive clinical data. Properly selected diagnostic tests will allow the selection of an appropriate infertility treatment. In this review paper, the tests used in laboratory diagnostics, their limitations and application, as well as methods of treating disorders that cause infertility will be presented.

Keywords: infertility, epidemics, clinical chemistry, assisted reproduction methods

Bibliografia

 1. Arce, J. C., La Marca, A., Mirner Klein, B. et al. (2013). Antimüllerian hormone in gonadotropin releasing-hormone antagonist cycles: prediction of ovarian response and cumulative treatment outcome in good-prognosis patients. Fertility and sterility, 99(6), 1644–1653.https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2012.12.048
 2. Ariagno, J. I., Mendeluk, G. R., Pugliese et al. (2005). The only presence of sperm in urine does not imply retrograde ejaculation. Archives of andrology, 51(6), 431–436. https://doi.org/10.1080/014850190953294
 3. Brännström, M., Johannesson, L., Bokström, H. et al. (2015). Livebirth after uterus transplantation. Lancet (London, England), 385(9968), 607–616. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61728-1
 4. Brugo-Olmedo, S., Chillik, C., & Kopelman, S. (2001). Definition and causes of infertility. Reproductive biomedicine online, 2(1), 41–53. https://doi.org/10.1016/s1472-6483(10)62187-6
 5. Chehab, M., Madala, A., Trussell, J. C. (2015). On-label and off-label drugs used in the treatment of male infertility. Fertility and sterility, 103(3), 595–604. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2014.12.122
 6. Chon, S. J., Umair, Z., Yoon, M. S. (2021). Premature Ovarian Insufficiency: Past, Present, and Future. Frontiers in cell and developmental biology, 9, 672890. https://doi.org/10.3389/fcell.2021.672890
 7. Conforti, A., Alviggi, C., Mollo, A. et al. (2013). The management of Asherman syndrome: a review of literature. Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 11, 118. https://doi.org/10.1186/1477-7827-11-118
 8. Dubourdieu, S., Fréour, T., Dessolle, L. et al. (2013). Prospective, randomized comparison between pulsatile GnRH therapy and combined gonadotropin (FSH+LH) treatment for ovulation induction in women with hypothalamic amenorrhea and underlying polycystic ovary syndrome. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 168(1), 45–48. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.12.016
 9. Duffy, J. M., Arambage, K., Correa, F. J. et al. (2014). Laparoscopic surgery for endometriosis. The Cochrane database of systematic reviews, (4), CD011031. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011031.pub2
 10. Fischbach, R. L., Benston, S., Loike, J. D. (2014). Creating a three-parent child: an educational paradigm for the responsible conduct of research. Journal of microbiology & biology education, 15(2), 186–190. https://doi.org/10.1128/jmbe.v15i2.873
 11. Gordon, C. M., Ackerman, K. E., Berga, S. L. et al. (2017). Functional Hypothalamic Amenorrhea: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 102(5), 1413–1439. https://doi.org/10.1210/jc.2017-00131
 12. Gunn, D. D., Bates, G. W. (2016). Evidence-based approach to unexplained infertility: a systematic review. Fertility and sterility, 105(6), 1566–1574.e1. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.02.001
 13. Hughes, E., Brown, J., Collins, J. J. et al. (2010). Clomiphene citrate for unexplained subfertility in women. The Cochrane database of systematic reviews, 2010(1), CD000057. https://doi.org/10.1002/14651858.CD000057.pub2
 14. Koperwas, M., Koperwas, M. (2018). Problem niepłodności wśród kobiet i mężczyzn-epidemiologia, czynniki ryzyka i świadomość społeczna.
 15. Larsen U. (2005). Research on infertility: which definition should we use?. Fertility and sterility, 83(4), 846–852. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.11.033
 16. Mehta, A., Jarow, JP., Maples, P., et al. Defining the. Journal of Andrology. 2012; 33(5): 917–920, doi: 10.2164/jandrol.111.015974.
 17. Mehta, A., Sigman, M. (2015). Management of the dry ejaculate: a systematic review of aspermia and retrograde ejaculation. Fertility and sterility, 104(5), 1074–1081.https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.09.024
 18. National Institute for Care and Exellence. Fertility problems: assessment and treatment . Clinical guidelines 156. London: NICE; 2013. CG156. updated 2017. http://www.nice.org.uk/CG156
 19. Nygren, K. G., Bunting, L., Collins, J. A. (2007). International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Human reproduction (Oxford, England), 22(6), 1506–1512. https://doi.org/10.1093/humrep/dem046
 20. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine (2015). Diagnostic evaluation of the infertile female: a committee opinion. Fertility and sterility, 103(6), e44–e50. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.03.019
 21. Melmed, S., Casanueva, F. F., Hoffman, A. R. et al. (2011). Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 96(2), 273–288. https://doi.org/10.1210/jc.2010-1692
 22. Sigman, M., Jarow, JP., Male infertility. In: Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, eds. Campbell-Walsh Urology. 9th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007:609–653.
 23. Solnica, B. (2021). Diagnostyka laboratoryjna. Warszawa: PZWL Wydawnictwo lekarskie.
 24. Szamatowicz, M., Szamatowicz, J. (2020). Proven and unproven methods for diagnosis and treatment of infertility. Advances in medical sciences, 65(1), 93–96. https://doi.org/10.1016/j.advms.2019.12.008
 25. The ESHRE Guideline Group on POI, Webber, L., Davies, M., Anderson, R. et al. (2016). ESHRE Guideline: management of women with premature ovarian insufficiency, Human Reproduction, 31(5), 926–937, https://doi.org/10.1093/humrep/dew027
 26. Tuttelmann, F., Nieschlag, E. (2010). Classification of andrological disorders. W: Andrology. Male reproductive health and dysfunction. Nieschlag E, Behre HM, Nieschlag S (red.). Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin, 100–105.
 27. WHO Meeting on Medical, Ethical and Social Aspects of Assisted Reproduction (‎2002)‎. Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a meeting on medical, ethical and social aspects of assisted reproduction, held at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland. World Health Organization.
 28. Kunicki, M. (2016). Hiperprolaktynemia. https://podyplomie.pl/ginekologia/20669,hiperprolaktynemia (10.02.2023).
 29. Statista Research Department, (2023). Total fertility rate in Europe 1950-2022. https://www.statista.com/statistics/1251565/total-fertility-rate-in-europe/ (18.02.2023).
 30. Statista Research Department, (2023). Total fertility rate in Europe 2022, by country. https://www.statista.com/statistics/612074/fertility-rates-in-european-countries/ (18.02.2023).
 31. Stelmach, M. (2023). Polscy naukowcy opracowali szybki test do diagnostyki endometriozy. https://www.termedia.pl/ginekologia/Polscy-naukowcy-opracowali-szybki-test-do-diagnostyki-endometriozy,50014.html (20.02.2023).

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)