Uniwersytet Padewski jako Alma Mater włoskich studentów. Biogramy wybranych medyków XVI i XVII wieku

Home / Uniwersytet Padewski jako Alma Mater włoskich studentów. Biogramy wybranych medyków XVI i XVII wieku

Agnieszka Banaś1

 1. Uniwersytet Opolski
  Wydział Filologiczny, Zakład Nauk o Literaturze
  agnieszkabanas1992@onet.pl; ORCID 0000-0001-9095-0883

Tytuł artykułu: Uniwersytet Padewski jako Alma Mater włoskich studentów. Biogramy wybranych medyków XVI i XVII wieku

Czasopismo: Pharmacopola

Tom: 2

Zeszyt: 6

Strony: 37–47

Rok wydania: 2022

ISSN 2719-9304

Plik do pobrania:

Abstrakt

W tym roku wypadła uroczystość 800-lecia Uniwersytetu Padewskiego, będąca wspaniałą okazją do przybliżenia zapomnianych włoskich lekarzy doby nowożytnej studiujących na tamtejszej uczelni. Padewski uniwersytet, już od momentu założenia, zachęcał do studiowania nie tylko zagranicznych, ale przede wszystkich rodzimych studentów. Przedział czasowy, o jakim mowa w artykule, to czas największego jego rozkwitu (XVI–XVII wiek). W niniejszym artykule nakreślono kolejne biogramy znamienitych lekarzy przełomu XVI i XVII wieku.

Słowa kluczowe: Padwa, medycyna, lekarze, uniwersytet, Włochy

Abstract

Title: University of Padua as Alma Mater of Italian students. Biographies of selected physicians from 16th and 17th century

This year saw a momentous celebration of the 800th anniversary of the University of Padua, which is a great opportunity to bring the forgotten Italian doctors of the modern era studying at the local university closer. The University of Padua, from the moment it was founded, encouraged not only foreign, but above all, native students to study. The period referred to in the article is the time of its greatest prosperity 16th–17th century. In this text are presented biographies of early modern physicians. They made many discoveries that changed the state of medicine at the time.

Keywords: Padua, medicine, doctors, university, Italy

Bibliografia

 1. Banaś, A. (2022). „Wolność Padwy jest absolutnie dla każdego” — przegląd polskich lekarzy doby nowożytnej wydziału medycznego z okazji 800-lecia powstania Uniwersytetu w Padwie (1222–2022). Pharmacopola, 5(2). 37–47.
 2. Duggan, C. (1999). Historia Włoch. Wydawnictwo Astrum.
 3. Dzierżanowski, R. (1983). Słownik chronologiczny dziejów medycyny i farmacji. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 4. Friedman, M., Friedland, G.W. (2022). Krótka historia medycyny. Wydawnictwo RM.
 5. Gajda, Z. (2021). Historia medycyny dla każdego. FRONDA.PL.
 6. Giedroyć, F. (1911). Źródła biograficzno-bibliograficzne do dziejów medycyny w Dawnej Polsce. Druk K. Kowalewskiego, Mazowiecka 8.
 7. Gierowski, A. J. (1999). Historia Włoch. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich.
 8. Gryglewski, R. W. (2021). Historia medycyny w sześciu niepełnych odsłonach. Część pierwsza czyli pierwsze trzy odsłony. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Karpiński, W. (1982). Pamięć Włoch. Fundacja Zeszytów Literackich.
 10. Komender, J. (1996). Wielki Słownik Medycyny. Część biograficzna. Biogramy znanych uczonych polskich i zagranicznych. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 11. Seyda, B. (1977). Dzieje medycyny w zarysie. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 12. Smakosz, A. (2017). Eliksir życia. Właściwości farmakologiczne Elixir Vitae Matthioli. W: M. Dąsal (red.), Acta Uroboroi. W kręgu alchemii (s. 7–25). Studenckie Koło Naukowe Uroboros.
 13. Smakosz, A. (2022). Eliksir życia (Elixir vitae): postać leku czy alchemiczne panaceum?. W: A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Wpływ alchemii na współczesny świat: medycyna, farmacja, kultura (s. 15–51). Pharmacopola.
 14. Szarszewski, A., Sieka, B. (2013). Joahim Oelhaf. Gdański Uniwersytet Medyczny.
 15. Szumowski, W. (1961). Historia medycyny. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 16. Windakiewicz, S. (1888). Księga nacyi polskiej w Padwie. Drukarnia „Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki.

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium