Chłoniak Hodgkina — patofizjologia, diagnostyka, leczenie

Home / Chłoniak Hodgkina — patofizjologia, diagnostyka, leczenie

Klaudia Jackiewicz1

 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Tytuł artykułu: Chłoniak Hodgkina — patofizjologia, diagnostyka, leczenie

Czasopismo: Pharmacopola

Tom: 3

Zeszyt: 2

Strony: 49–57

Rok wydania: 2023

ISSN 2719-9304

Plik do pobrania:

Abstrakt

Chłoniak Hodgkina jest nowotworem układu krwiotwórczego wywodzącym się z rodzaju białych krwinek — limfocytów B. Charakteryzuje się obecnością nowotworowych komórek Reeda-Sternberga o wielopłatowym jądrze i jednojądrzastych komórek Hodgkina. Stanowi jeden z najczęstszych nowotworów złośliwych u młodych dorosłych. Mediana wieku zachorowania wynosi około 33 lata. Etiologia chłoniaka Hodgkina nie jest dobrze poznana. Głównym objawem choroby jest niebolesne powiększenie węzłów chłonnych. Rozpoznanie jest stawiane na podstawie badania histopatologicznego węzła chłonnego lub innej nacieczonej tkanki. Rokowanie w chłoniaku Hodgkina jest dobre wraz z wysokim odsetkiem całkowitych wyleczeń.

Słowa kluczowe: chłoniak Hodgkina, choroba Hodgkina, ziarnica złośliwa, limfogranulomatoza

Abstract

Title: Hodgkin lymphoma—pathophysiology, diagnosis, treatment

Hodgkin lymphoma is a cancer of the hematopoietic system that originates from a type of white blood cell called B lymphocytes. It is characterized by the presence of neoplastic Reed-Sternberg cells with a multilobed nucleus and mononuclear Hodgkin cells. It is one of the most common malignancies in young adults. The median age of onset is approximately 33 years. The etiology of Hodgkin lymphoma is not well understood. The main symptom of the disease is painless enlargement of the lymph nodes. Diagnosis is based on histopathological examination of the lymph node or other infiltrated tissue. The prognosis of Hodgkin lymphoma is good with a high rate of complete cure.coveries that changed the state of medicine at the time.

Keywords: Hodgkin lymphoma, Hodgkin disease, malignant granuloma, lymphogranulomatosis

Bibliografia

 1. Andrieu, J.M., Roithmann, S., Tourani, J.M., Levy, R., Desablens, B., le Maignan, C., Gastaut, J.A., Brice, P., Raphael, M., Taillan, B. (1993). Hodgkin’s disease during HIV1 infection: the French registry experience. French Registry of HIV-associated Tumors. Annals of Oncology. 4(8):, 635–41. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.annonc.a058617
 2. Ansell, S.M. (2023). Hodgkin lymphoma: A 2020 update on diagnosis, risk-stratification, and management. American Journal of Hematology. 95, 978–989. https://doi.org/10.1002/ajh.25856
 3. Campo, E., Harris, N. L., Jaffe, E. S., Pileri, S. A., Stein, H., Thiele, J., & Vardiman, J. W. (2008). WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. International agency for research on cancer. 2:439.
 4. Eichenauer, D.A., Aleman, B.M.P, André, M., Federico, M., Hutchings, M., Illidge, T., Engert, A., Ladetto, M. (2018). Hodgkin lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 29(4), 19-29. https://doi.org/10.1093/annonc/mdy080
 5. Harris, N.L., Jaffe, E.S., Diebold, J., et al. (2000). The WHO classification of hematological malignancies, report of the clinical advisory committee meeting. Modern Pathology. 13, 193–207. https://doi.org/10.1038/modpathol.3880035.
 6. Howell, S.J., Grey, M., Chang, J., et al. (2002). The value of bone marrow examination in the staging of Hodgkin’s lymphoma: a review of 955 cases seen in a regional cancer centre. British Journal of Haematology. 119, 408–411. https://doi.org/10.1046/j.1365-2141.2002.03842.x
 7. Mauch, P.M., Kalish, L.A., Kadin, M., Coleman, C.N., Osteen, R., Hellman, S. (1993). Patterns of presentation of Hodgkin disease. Implications for etiology and pathogenesis. Cancer, 71, 2062–2071. https://doi.org/10.1002/1097-0142(19930315)71:6<2062::AID-CNCR2820710622>3.0.CO;2-0
 8. Townsend, W., Linch, D., (2012). Hodgkin’s lymphoma in adults. The Lancet. 380(9844), 836–847. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60035-X
 9. Weiss, L.M., Strickler, J.G., Warnke, R.A, Purtilo, D.T., Sklar, J. (1982). Epstein-Barr viral DNA in tissues of Hodgkin’s disease. The American Journal of Pathology, 129(1), 86–91. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2821817/
 10. Yung, L., Linch, D. (2003). Hodgkin’s lymphoma. Lancet. 361, 943-951. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)12777-8.
 11. Edge, S.B., Byrd, D.R., Compton, C.C., et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. Springer, New York 2010

Licencja

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)

Strona główna repozytorium: www.pharmacopola.pl/repozytorium