Dziękujemy za subskrypcję!

Home / Dziękujemy za subskrypcję!

Subskrypcja jest jednoznaczna z akceptacją poniższych zasad.

Zasady ochrony danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest wydawca czasopisma Pharmacopola.
  2. Dane osobowe (imię, e-mail) przetwarzane będą w celu reklamowym i informacyjnym
  3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Zapraszamy do składania zamówień na nasze książki: