Aerolizer®

Aerolizer®

Typ inhalatora: jednodawkowy, kapsułkowy inhalator suchego proszku (DPI – dry powder inhaler).

Zastosowanie: Podaż następujących produktów leczniczych: Foradil®, Miflonide®, Zomexil®, Miflonide, Breezhaler®.

Sposób użycia

Lek przyjmuj w postaci siedzącej będąc wyprostowanym bądź w postaci stojącej. Możesz lekko odchylić głowę do tyłu.

 1. Zdejmij nasadkę.
 2. Otwórz komorę inhalatora: mocno przytrzymaj podstawę inhalatora i przekręć ustnik.
 3. Umieść kapsułkę w przegródce. Nie umieszczaj kapsułki w ustniku.
 4. Zamknij komorę inhalatora: przekręć ustnik do usłyszenia “kliknięcia”.
 5. Uwolnij proszek z kapsułki: chwyć inhalator ustnikiem skierowanym do góry, przyciski powinny znajdować się po lewej i prawej stronie. Naciśnij przyciski równocześnie 1x. Zwolnij przyciski.
 6. Wykonaj głęboki wydech.
 7. Umieść ustnik w ustach. Odchyl lekko głowę do tyłu. Zaciśnij wargi wokół ustnika i wykonaj szybki i głęboki wdech. Powinieneś usłyszeć charakterystyczny dźwięk. jeżeli dźwięk ten nie pojawi się, może to oznaczać, że kapsułka utknęła w przegródce; otwórz wówczas inhalator i usuń ją z przegródki poprzez podważenie).
 8. Po usłyszeniu dźwięku wstrzymaj oddech najdłużej jak potrafisz. Następnie wyjmij ustnik z ust. Wykonaj wydech.
 9. Otwórz inhalator i sprawdź, czy w kapsułce pozostał proszek. Jeśli tak, powtórz czynności od pkt. 6.
 10. Jeśli w kapsułce nie pozostał proszek, usuń kapsułkę.
 11. Oczyść ustnik i komorę inhalatora, zamknij komorę i nałóż nasadkę.

Kapsułka

Kapsułkę wyjmuj z blistra foliowego zawsze bezpośrednio przed użyciem. Zapobiegnie to ekspozycji produktu na szkodliwe czynniki zewnętrzne.

Proszek w kapsułkach służy jedynie do inhalacji. Nie należy go połykać.

Fragmentacja kapsułki

Kapsułka może ulec fragmentacji w przypadku wielokrotnego jej nakłucia (kapsułka ulega przekłuciu w momencie naciśnięcia przycisków inhalatora) lub wyjęcia z foliowego blistra nie bezpośrednio przed użyciem. Wówczas istnieje ryzyko dostania się jej drobnych fragmentów do jamy ustnej lub gardła.

Połknięcie żelatyny nie jest szkodliwe, ponieważ jest ona jadalna.

W kontakcie z kapsułką oraz inhalatorem zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche, aby nie zamoczyć kapsułki.

Czyszczenie inhalatora

Aby usunąć resztki proszku, przetrzyj ustnik i przegródkę suchą ściereczką lub czystą, delikatną szczoteczką. Nie używaj wody do czyszczenia inhalatora.

Bezpieczeństwo

 • Lek inhaluj przez usta, nie przez nos.
 • Nie połykaj kapsułki. Może być ona stosowana tylko wziewnie.
 • Nie baw się kapsułką.
 • Leki przechowuj w temperaturze poniżej 25 °C.
 • Nie stosuj leku po upłynięciu terminu ważności.
 • Stosuj lek tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie korzystaj z tego samego ustnika wspólnie z innymi osobami. W celu zachowania czystości sprzętu każda osoba powinna zaopatrzyć się we własny ustnik.

Ochrona środowiska

Tekturowe opakowanie wyrzuć do niebieskiego kosza na odpady papierowe.

Zużyty inhalator oraz blistry wyrzuć do żółtego kosza na odpady, przeznaczonego dla matali i tworzyw sztucznych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się do lekarza bądź farmaceuty.

Autorka

Katarzyna Wer @farmacja_niekoloryzowana

Wszystkie infografiki o lekach

Leave a Reply

Your email address will not be published.