Breezhaler®

Breezhaler®

Typ inhalatora: jednodawkowy, kapsułkowy inhalator suchego proszku (DPI — dry powder inhaler).

Zastosowanie: Podaż następujących produktów leczniczych: Miflonide Breezhaler ®, Onbrez Breezhaler ®, Seebri Breezhaler®, Ultibro Breezhaler®

Sposób użycia

Lek przyjmuj w postaci siedzącej będąc wyprostowanym bądź w postaci stojącej. Możesz lekko odchylić głowę do tyłu.

 1. Zdejmij nasadkę.
 2. Otwórz komorę inhalatora.
 3. Wyjmij jedną kapsułkę z blistra i umieść ją w przegródce. Nie umieszczaj kapsułki w ustniku.
 4. Zamknij komorę inhalatora.
 5. Uwolnij proszek z kapsułki: chwyć inhalator pionowo, przyciski powinny znajdować się po lewej i prawej stronie. Naciśnij przyciski równocześnie 1x. Powinieneś usłyszeć odgłos przekłuwania kapsułki. Zwolnij przyciski.
 6. Wykonaj głęboki wydech nie dmuchając do inhalatora.
 7. Umieść ustnik w ustach. Odchyl lekko głowę do tyłu. Zaciśnij wargi wokół ustnika i wykonaj szybki i głęboki wdech. Nie naciskaj przycisków bocznych. Powinieneś usłyszeć charakterystyczny świst. Jeżeli nie usłyszałeś świstu, kapsułka mogła utknąć w komorze. W takim przypadku delikatnie poluzuj kapsułkę stukając w podstawę inhalatora. Powtórz czynności od pkt. 6.
 8. Po usłyszeniu dźwięku wstrzymaj oddech na 5 sekund. Następnie wyjmij ustnik z ust. Wykonaj wydech.
 9. Otwórz inhalator i sprawdź, czy w kapsułce pozostał proszek. Jeśli tak, powtórz czynności od pkt. 6.
 10. Jeśli w kapsułce nie pozostał proszek, usuń kapsułkę do pojemnika na śmieci.
 11. Oczyść ustnik i komorę inhalatora, zamknij komorę i nałóż nasadkę.

Fragmentacja kapsułki

Kapsułka może ulec fragmentacji w przypadku wielokrotnego jej nakłucia (kapsułka ulega przekłuciu w momencie naciśnięcia przycisków inhalatora) lub wyjęcia z foliowego blistra nie bezpośrednio przed użyciem. Wówczas istnieje ryzyko dostania się jej drobnych fragmentów do jamy ustnej lub gardła.

Połknięcie żelatyny nie jest szkodliwe, ponieważ jest ona jadalna.

W kontakcie z kapsułką oraz inhalatorem zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche, aby nie zamoczyć kapsułki.

Czyszczenie inhalatora

Przetrzyj ustnik i przegródkę suchą ściereczką nie pozostawiającą kłaczków lub czystą, delikatną szczoteczką.

Nie używaj wody do czyszczenia inhalatora.

Bezpieczeństwo

 • Lek inhaluj przez usta, nie przez nos.
 • Nie połykaj kapsułki. Może być ona stosowana tylko wziewnie.
 • Nie baw się kapsułką.
 • Leki przechowuj w temperaturze poniżej 25 °C.
 • Nie stosuj leku po upłynięciu terminu ważności.
 • Stosuj lek tylko zgodnie z zaleceniami lekarza.

Nie korzystaj z tego samego ustnika wspólnie z innymi osobami. W celu zachowania czystości sprzętu każda osoba powinna zaopatrzyć się we własny ustnik.

Ochrona środowiska

Tekturowe opakowanie wyrzuć do niebieskiego kosza na odpady papierowe.

Zużyty inhalator oraz blistry wyrzuć do żółtego kosza na odpady, przeznaczonego dla matali i tworzyw sztucznych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zwróć się do lekarza bądź farmaceuty.

Autorka

Katarzyna Wer @farmacja_niekoloryzowana

Wszystkie infografiki o lekach

Leave a Reply

Your email address will not be published.