Rozdzielenie zawodu lekarza i farmaceuty (1241 r.)

Rozdzielenie zawodu lekarza i farmaceuty (1241 r.)

Współcześnie podział kompetencji lekarzy, farmaceutów i innych zawodów medycznych jest ściśle określony. Jednak aż do XIII w. ten podział wcale nie był tak ostry. W 1241 r. Fryderyk II Hohenstauf — cesarz rzymski, książę Szwabii, król Jerozolimy i Sycylii — opublikował edykt (Magna Charta), regulujący ówczesny system medyczny (tzw. Konstytucje Sycylijskie). Dokument ten zakazywał dzielenia kompetencji zawodowych aptekarzom i lekarzom.

Poza tym regulował ceny leków prostych (simplicium), koszty produkcji środków leczniczych, a także zarządzał organizację urzędników, którzy mieli oceniać jakość usług oferowanych w Officina sanitatis, oraz czy oferowane leki są odpowiedniej jakości.
Edykt opisywał miejsce Apotheca, czyli magazyny do przechowywania gotowych leków. Farmaceuci wykonujący leki byli nazywani Confectionarii, a sprzedający je — Stationariii W związku z tym apteka, w znaczeniu miejsca do sprzedaży medykamentów, została nazwana Stationes.

Obie grupy pracowników aptek musieli być licencjonowani przez Szkołę Medyczną w Salerno. Na końcu wygłaszali oni przysięgę, która mówiła, że będą oni wykonywać leki zgodne z Antydotarium Szkoły w Salerno. Podobnie, aby określać siebie „lekarzem” trzeba było ukończyć powyższą uczelnię. Apteki mogły być otwierane tylko w głównych miastach; w każdym z nich miało być dwóch „inspektorów aptekarskich”, którzy koordynowali ich pracę i wykonywanie niektórych leków, jak powidełek (Electuaria) i syropów (Syrupi). Jeżeli powyższe środki były wykonywane niezgodnie z zasadami sztuki, należało je konfiskować. Jeżeli władze wykryły, że „nadaptekarz” jest
w zmowie z nierzetelnym pracownikiem apteki i pozwala na fałszowanie leków, był skazywany na śmierć.

Celem praktyki lekarskiej miała być odtąd diagnoza, leczenie chorych i udzielanie pacjentom informacji na temat farmakoterapii i leczenia. Farmaceuci zaś, mieli wykonywać i sprzedawać leki.

Autor opracowania: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Powyższy wpis jest elementem Chronologii historii farmacji i medycyny

Więcej na temat historii farmacji i medycyny przeczytasz w naszych książkach

Leave a Reply

Your email address will not be published.