Rozpoczęcie akcji prowokacyjnej “spisek kremlowskich lekarzy” (13 stycznia 1951 r.)

Rozpoczęcie akcji prowokacyjnej “spisek kremlowskich lekarzy” (13 stycznia 1951 r.)

13 stycznia 1951 w ZSRR gazeta “Prawda” opublikowała informacje na temat “spisku lekarzy”. Była to jedna z największych antysemickich akcji prowokacyjnych na terenie ZSRR.

Wybrani profesjonaliści medyczni (głównie profesorzy pochodzenia żydowskiego) zostali oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii i USA; mieli oni planować otrucie Stalina i innych działaczy komunistycznych. W kolejnych latach zostali oni skazani na śmierć i straceni. Możliwe, że powyższe wydarzenia miały być preludium do deportowana Żydów z ZSRR do specjalnych obozów.

Istnieje możliwość, że Stalin wymyślił powyższą ideę zamordowania żydowskich lekarzy przez komentarz osobistego lekarza — Winogradowa, również Żyda. Miał on zaproponować żeby dyktator przeszedł na emeryturę, ze względu na stan zdrowia. Znając życie i charakter Stalina taka kolej wydarzeń jest bardzo prawdopodobna… Inna teoria mówi, że wpływ na stworzenie tej akcji prowokacyjnej miała działalność Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Miał on dużo kontaktów zagranicznych, dodatkowo między powyższą organizacją a władzami sowieckimi powstał konflikt, ze względu na blokowanie wydania książki na temat holokaustu.

***

Autor opracowania: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Powyższy wpis jest elementem Chronologii historii farmacji i medycyny

Więcej na temat historii farmacji i medycyny przeczytasz w naszych książkach

Leave a Reply

Your email address will not be published.