Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Epidemie wielkie i małe: kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (IV) (2023)

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Epidemie wielkie i małe: kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (IV) (2023)

Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne „Pharmacopola” ma zaszczyt zaprosić na kolejną ogólnopolską konferencję naukową pt.

Epidemie wielkie i małe: kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (IV),

która odbędzie się w formie online 16 grudnia 2023 r. (sobota).

Od zarania dziejów ludzkości towarzyszyło cierpienie, a walka ze zwierzętami, współplemieńcami oraz mikroorganizmami była kluczowa, aby przeżyć i przekazywać swój materiał genetyczny kolejnym pokoleniom. Nie inaczej działały bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki. One także mutowały i wytwarzały nowe mechanizmy infekcji, odporność na środki lecznicze. Ta walka między pasożytami i mikroorganizmami a zwierzętami trwa od setek milionów lat. Dzięki tej koewolucji mieliśmy szansę rozwijać naukę, medycynę, tworzyć cywilizację. Jak pisał Seneka młodszy: Vivere millitare est, co oznacza „żyć znaczy walczyć”. To walka z samym sobą, wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym jest podstawą naszego rozwoju

Smakosz, A. (2021). Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19. Pharmacopola.


Celem niniejszej konferencji naukowej będzie ukazanie zjawiska epidemii w kontekście interdyscyplinarnym. Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z farmacją, medycyną oraz kulturą. Zapraszamy do udziału badaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach naukowych oraz praktyków, którzy w swoich badaniach podejmują się, w mniejszym bądź w większym stopniu, zagadnieniami epidemii i chorób zakaźnych


Przykładowe zagadnienia:

 • Psychologiczne, społeczne i medyczne skutki epidemii dawnych i współczesnych
 • Choroby cywilizacyjne jako epidemie XXI wieku, leczenie, epidemiologia, diagnoza
 • Historyczne środki aromatyczne wykorzystywane w prewencji chorób
 • zakaźnych. Ich składy, wykorzystanie, aplikacja, receptury, działanie.
 • Dieta a choroby zakaźne
 • Dawne/współczesne metody zwalczania chorób tropikalnych i wenerycznych.
 • Leczenie i epidemiologia plag XX wieku — Polio, Aids, gorączek krwotocznych.
 • Strategie profilaktyki i rozumienia mechanizmów odporności.
 • Aspekty prawne dawnych i współczesnych epidemii — np. paszporty sanitarne, kwarantanna, izolacja.
 • Działanie zakonów podczas epidemii. Zakony szpitalników.
 • Praktyki religijne w okresie „zarazy”; dawniej i współcześnie
 • Problematyka definiowania chorób cywilizacyjnych.
 • Choroby układu krążenia / choroby układu oddechowego (astma, POChP) / otyłość, cukrzyca, AIDS, nowotwory jako choroby cywilizacyjne. Diagnoza / leczenie / patofizjologia / aktualne zalecenia.
 • Wpływ zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska na zdrowie i rozwój chorób cywilizacyjnych
 • Praktyka medyczna i farmaceutyczna oraz działanie innych przedstawicieli zawodów medycznych i paramedycznych podczas epidemii.
 • Leczenie chorób zakaźnych jako motyw w dziełach kultury.
 • Depresja i inne choroby psychiczne jako choroby cywilizacyjne; wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne.
 • Wpływ COVID-19 na życie codzienne, na gospodarkę, zdrowie publiczne, politykę, społeczeństwo, prawo, kulturę.
 • Zachowania ludzi wobec COVID-19.
 • Problematyka diagnozowania COVID-19 i innych chorób zakaźnych.
 • Bakterie wielolekooporne jako narastający problem współczesnego świata.
 • Broń biologiczna — rodzaje, nowe technologie produkcji, zagrożenia.

Nie ograniczamy się tylko do wyżej wymienionych zakresów tematycznych, i oczekujemy również na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany zakres tematyczny. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 10–20 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż do końca XI 2023 r.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. W tej opłacie mieści się czynne prawo do wystąpienia na konferencji, publikacja abstraktu w książce abstraktów, która zostanie opublikowana on-line i dostępna w Google Scholar oraz certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej. Koszt certyfikatu w formie papierowej + wysyłka to 30 zł.

W zależności od ilości uczestników konferencji, będzie możliwa publikacja w czasopiśmie “Pharmacopola” lub tematycznej monografii.

Kontakt z organizatorem: redakcja@pharmacopola.pl

Książka abstraktów z poprzedniej edycji: [Książka abstraktów] Ogólnopolska konferencja naukowa “Epidemie wielkie i małe: kontekst farmaceutyczny, medyczny i kulturowy (3)” (Wrocław, 17.06.2022 r.)


Przewodniczący komitetu naukowego: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Przewodniczący komitetu organizacyjnego: mgr Agnieszka Banaś

Rada naukowa konferencji: dr Mateusz Dąsal, mgr Damian Kołat, mgr Marcin Magacz, mgr Marta K. Grochowalska

Leave a Reply

Your email address will not be published.