Nie tylko celiakia. Gluten, czy jest czego się bać?

Nie tylko celiakia. Gluten, czy jest czego się bać?

Wstęp

W ostatnich latach choroby związane z glutenem zyskały znaczny rozgłos, tym samym zwiększyła się świadomość społeczeństwa dotycząca glutenopatii. Ponieważ pieczywo powstałe z pszenicy i żyta stanowi jeden z głównych filarów diety Europejczyków, wraz ze wzrostem dostępu do informacji o chorobach związanych z glutenem, wzrósł również niepokój społeczny w odniesieniu do tych produktów. Coraz więcej pacjentów zaczęło podejrzewać u siebie wspomniane wyżej choroby lub unikać produktów zawierających gluten, co miało stanowić działanie profilaktyczne. Dieta bezglutenowa stała się modna i była propagowana w mediach jako prozdrowotna. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że informacje dotyczące glutenopatii są przedstawiane w mediach w sposób nieuporządkowany i uogólniony. Czy rzeczywiście należy obawiać się glutenu? Czy dieta bezglutenowa jest drogą do zdrowia dla każdego?

Historia badań nad celiakią  

Starożytne początki

Choroby związane z glutenem nie są nowym odkryciem. Występowały u ludzi od samych początków rozwoju rolnictwa i uprawy zbóż. Chorobę trzewną po raz pierwszy opisał w II wieku n.e. Areteusz z Kapadocji, nazywając ją koiliakos, od greckiego koilia, oznaczającego brzuch. Chorobę zdefiniował jako zespół niedożywienia przebiegający z przewlekłą biegunką. Cierpiący na nią pacjenci oddawali luźne, cuchnące stolce oraz charakteryzowało ich przewlekłe zmęczenie i niezdolność do wysiłku fizycznego (Losowsky, M. S., 2008).

W 1888 r. angielski pediatra Samuel Gee również opisał celiakię jako chorobę przewlekłą, charakteryzującą się występowaniem biegunek, wzdętego brzucha oraz chronicznego zmęczenia. Zauważył również, że choroba ta może wystąpić zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

W 1908 r. amerykanki pediatra Christian Archibald Herter spostrzegł, że choroba ta wywołuje zahamowanie wzrostu u dzieci oraz że objawy zaostrzają się po spożyciu węglowodanów. Zaczęto wtedy podejmować próby żywieniowego leczenie pacjentów z celiakią. Zauważono, że chorzy czują się gorzej po spożyciu pieczywa. Podejrzewano, że mogą mieć zaburzenia tolerancji węglowodanów (Andrzejewska, M., 2016). Pogląd ten zakwestionował amerykański pediatra Sidney V. Hass. Zalecał on swoim pacjentom dietę bogatą w węglowodany, opartą na bananach, które jak teraz już wiemy, nie zawierają glutenu. Korzystny wpływ diety bananowej na chorych na celiakię opublikował w pracy naukowej w 1924 r. (Haas, S. V., 1924)

Klęska głodu i doktorat holenderskiego pediatry

W latach 1944–1945 doszło do trwającej około 7 miesięcy klęski głodu na terenie Holandii okupowanej przez Rzeszę Niemiecką. W czasie trwania Głodowej Zimy holenderski pediatra Willem-Karel Dicke zauważył, że kiedy dostarczano pokarmy inne niż bogate w węglowodany ziarno i pieczywo, objawy pacjentów chorych na celiakię zmniejszały się. Natomiast kiedy przychodził transport produktów mącznych, objawy ponownie wracały. W 1950 r. Dicke opublikował pracę doktorską, w której dowodził, że eliminacja pszenicy, żyta i owsa z diety chorych na celiakię powoduje poprawę ich stanu klinicznego i samopoczucia oraz zahamowanie biegunek. W późniejszych latach wraz z współpracownikami kontynuował swoje badania nad celiakią i udało mu się zidentyfikować główny czynnik odpowiadający za występowanie objawów w celiakii, którym jest gluten, a zwłaszcza jego frakcja – gliadyna (van Berge-Henegouwen, G. P., 1993).

Kolejnym odkryciem w diagnostyce chorób związanych z glutenem było zidentyfikowanie zmian występujących w kosmkach jelitowych u pacjentów chorych na celiakię. W 1954 r. Brytyjczyk John W. Paulley opisał atrofie kosmków jelitowych i rozrost krypt jelitowych jako typowe objawy histologiczne chorych na celiakię. Następnie podjęto próby sklasyfikowania tych zmian, aby umożliwić jednolitą diagnostykę stadiów rozwoju choroby. Obecnie stosuje się w tym celu zmodyfikowaną skalą Marsha-Obenhubera. Początkowo badania prowadzono na materiale pobranym śródoperacyjnie, natomiast wraz z rozwojem technik endoskopowych można było pobierać wycinki w sposób znacznie mniej inwazyjny. Zaistniała wtedy możliwość zaobserwowania efektów terapii nie tylko w formie zmniejszenia się objawów pacjenta, ale również w ustępowaniu zmian w preparatach histopatologicznych. W roku 1965 udowodniono, że choroba ta ma charakter dziedziczny (MacDonald, W. C., 1965).

chleb i gluten
Ciężko o pieczywo o optymalnych właściwościach organoleptycznych bez glutenu. Currier & Ives More. (1872). Give us this day our daily bread

Współczesne badania nad celiaklią

Celiaklia i jej markery

Markery immunologiczne choroby, które świadczą o autoimmunologicznym charakterze choroby, po raz pierwszy opisał w 1983 r. polski lekarz Tadeusz Chorzelski. Były to przeciwciała przeciw endomyzjum. Kolejny marker immunologiczny, transglutaminazę tkankową, odkryto w 1997 r (Dieterich, W., 1997).

Już na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych zidentyfikowano geny, których obecność predysponuje do zachorowania na celiakię – HLA-DQ2 i HLA-DQ8. Występują one u znacznej większości osób chorych na celiakię, natomiast sama ich obecność nie jest jednoznaczna z wystąpieniem choroby trzewnej i nie może być stosowana jako jedyny element diagnostyczny.

Epidemiologia nadwrażliwości na pszenicę

Szacuje się, że około 1% populacji ludzkiej wykazuje objawy nadwrażliwości na białka pszenicy (Koćwin M., 2018). W ostatnich latach znacząco wzrosła wykrywalność celiakii i innych chorób związanych z glutenem. Rośnie również świadomość społeczeństwa dotycząca tego problemu. Na świecie trwają intensywne badania mające na celu doprowadzenie do odkrycia lepszych metod diagnostycznych i terapeutycznych tych chorób. Bada się również rolę glutenu w innych chorobach, jak na przykład w zespole jelita drażliwego i chorobach autoimmunologicznych.

Skąd jednak nagły wybuch popularności choroby trzewnej i diety bezglutenowej w mediach? Wiele osób wskazuje na australijskiego profesora gastroenterologii na Uniwersytecie Monash oraz dyrektora oddziału gastroenterologii w Szpitalu Alfreda w Melbourne, Petera Gibsona, jako na osobę za to odpowiedzialną. W 2011 r. opublikował on wyniki badania, w którym stwierdzono, że gluten, białko obecne w pszenicy, życie czy owsie, wywołuje niekorzystne objawy gastroenterologiczne również u pacjentów niechorujących na celiakię. Badanie to było randomizowane, kontrolowane placebo oraz prowadzone metodą podwójnej ślepej próby. Stanowiło ono jeden z kluczowych dowodów w wykazaniu istnienia nieceliakalnej nadwrażliwości na gluten (NCGS) (Gibson, P. R., 2011).

W kolejnych publikacjach wysnuto również wnioski, że osoby cierpiące na nieceliakalną nadwrażliwość na gluten mogą doświadczać symptomów depresji po spożyciu glutenu (Gibson, P. R., 2014). Publikacje te odbiły się szerokim echem w środkach masowego przekazu, co spowodowało wzrost świadomości społeczeństwa dotyczącej problematyki chorób związanych z glutenem oraz rosnące lawinowo zainteresowanie pokarmami bezglutenowymi oraz dietą bezglutenową.

Czym jest gluten?

Gluten jest wspólną, umowną nazwą mieszaniny białek (prolamin i glutein) znajdujących się w zbożach. Do glutenu zaliczmy między innymi gliadynę w pszenicy, sekalinę w życie, hordeinę w jęczmieniu i aweninę w owsie. Tak zwane stare odmiany zbóż: orkisz, samopsza, płaskurka również zawierają gluten, ale w zmniejszonej ilości. Owies, kiedyś zabroniony na diecie bezglutenowej, teraz uważany jest za bezpieczny dla większości chorych na celiakię, jeżeli nie jest zanieczyszczony innymi zbożami. Na rynku dostępny jest certyfikowany bezglutenowy owies, uprawiany i przetwarzany w specjalnych warunkach. Gluten ma małe wartości odżywcze, natomiast ze względu na swoje właściwości jest pożądany w piekarnictwie. Gdy mąka ze zbóż zawierających gluten zostanie zmieszana z wodą, białka te tworzą gęstą sieć, która ma konsystencję podobną do kleju. Powstałe z tej mąki ciasto jest elastyczne i puszyste oraz odporne na wysychanie (Wieser, H., 2007). Jednak poza pieczywem, gluten można znaleźć w wielu rodzajach żywności przetworzonej z wykorzystaniem zboża.

Produkty zawierające gluten i bezglutenowe

Obecnie na rynku można znaleźć wiele produktów bezglutenowych, tworzone są nawet specjalne działy w marketach dla osób poszukujących takich produktów. Również coraz częściej produkty pozbawione glutenu, jak i naturalnie bezglutenowe, są oznaczone specjalnym znakiem przekreślonego kłosa, co umożliwia chorym na chorobę trzewną łatwiejsze ich zidentyfikowanie, bez konieczności dokładnego czytania etykiety produktu.

Niektóre produkty zawierające gluten:

Gluten może również wchodzić w skład suplementów diety oraz leków jako substancja pomocnicza.

Obecnie na rynku można znaleźć wiele produktów bezglutenowych, oznaczonych specjalnym znakiem przekreślonego kłosa. Są to produkty oczyszczone z glutenu w procesie technologicznym, takie jak pieczywo, mąki, płatki śniadaniowe, makarony czy słodycze oraz naturalnie bezglutenowe.

Produkty naturalnie bezglutenowe:

Choroby związane z glutenem

Ujednolicony podział chorób zależnych od glutenu istnieje od czerwca 2011 r. i znany jest jako Definicja z Oslo. Zaburzenia te dzielimy na: autoimmunologiczne (celiakia, ataksja glutenowa, opryszczkowe zapalenia skóry), alergiczne (alergie wziewne, alergia pokarmowa, pszeniczno-pochodna anafilaksja indukowana wysiłkiem, atopowe zapalenie skóry, pokrzywka kontaktowa) i nieimmunologiczne niealergiczne (nieceliakalna nadwrażliwość na gluten).

Celiakia

Celiakia (choroba trzewna) to niealergicznie genetycznie uwarunkowana enteropatia zależna od swoistej antygenowo reakcji immunologicznej na gluten, prowadząca do uszkodzenia nabłonka jelitowego i zaniku kosmków jelitowych. Choroba rozwija się w wyniku interakcji czynników genetycznych, immunologicznych i żywieniowych. Obraz kliniczny u dorosłych i dzieci różni się. Wyróżnia się postać klasyczną, niemą, utajoną i potencjalną. Objawia się zaburzeniami wchłaniania jelitowego, co skutkuje biegunką, bólami brzucha, zaparciami i objawami pozajelitowymi, takimi jak niedokrwistość, apatia, osłabienie i niedobory pokarmowe oraz zahamowanie wzrastania u dzieci. Diagnostyka tej choroby polega na oznaczeniu poziomu przeciwciał klasy IgA przeciwko endomyzjum mięśni gładkich i przeciwko transglutaminazie tkankowej oraz na histopatologicznej ocenie wycinków z biopsji jelit.

Alergia na pszenicę

Alergia na pszenicę to IgE zależna alergia na gluten. Może występować w postaci wziewnej (astma piekarzy, alergiczny nieżyt nosa, zapalenie spojówek), pokarmowej, pszeniczno-pochodnej anafilaksji indukowanej wysiłkiem, zaostrzenia atopowego zapalenia skóry, pokrzywki kontaktowej (fryzjerzy, kosmetyczki). Jest trzecią (po jajach i mleku) najczęściej występującą alergią pokarmową u dzieci i niemowląt. W postaci pokarmowej objawia się przez wymioty, biegunkę ze śluzem/krwią, zapalenie spojówek, błony śluzowej nosa, bóle głowy. U dorosłych może wystąpić efekt sumowania bodźca, jest to postać alergii pokarmowej, w której uczulający pokarm wywołuje objawy w połączeniu z alkoholem, kwasem acetylosalicylowym, innymi lekami lub bodźcem fizycznym. W diagnostyce używa się testów skórnych, których ujemny odczyn z dużym prawdopodobieństwem wyklucza alergię. Złotym standardem w diagnostyce alergii pokarmowych jest natomiast dieta eliminacyjna z wykluczeniem danego antygenu i próba prowokacyjna.

O diagnostyce i leczeniu alergii przeczytasz tutaj: Przegląd najważniejszych informacji dotyczących alergii. Diagnostyka alergii

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (NCGS)

Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten (NCGS) jest diagnozą z wykluczenia celiakii i alergii na białka pszenicy. Jest to stosunkowo niedawno opisane schorzenie i badania nad jego charakterystyką i częstością występowania ciągle trwają. Do objawów zaliczmy: biegunkę, utratę masy ciała, bóle brzucha, wzdęcia, zmęczenie, rozdrażnienie, zmiany skórne, bóle głowy, depresję. Bioptat z jelita cienkiego nie wykazuje zmian histologicznych o charakterze enteropatii, tak jak się to ma w przypadku celiakii. W leczeniu tej choroby poprawę stanu klinicznego oraz zmniejszenie się objawów przynosi nie tylko dieta bezglutenowa, ale również dieta o niskiej zawartości FODMAPS, czyli fermentujących oligo-, di- i monosacharydów oraz polioli, które są zawarte w wielu tych samych produktach co gluten (Koćwin M., 2018; Panufnik P., 2016).

Spektrum chorób związanych z glutenem obejmuje liczne zaburzenia o zróżnicowanej etiologii, wywoływanych objawach, przebiegu klinicznym oraz diagnostyce. Łączy je natomiast wywołujący je czynnik, czyli gluten. Samodzielne próby postawienia autodiagnozy tych chorób oraz przechodzenie na dietę bezglutenową bez wcześniejszego wykonania odpowiednich badań mogą znacznie utrudnić diagnostykę glutenopatii.

Wrażliwość na gluten przybiera rozmaite formy. Penfield, E. (1918). Will you help the women of France?

Dieta bezglutenowa

Najskuteczniejsza metoda leczenia glutenopatii

Dieta bezglutenowa jest dotychczas najskuteczniejszą metodą leczenia glutenopatii. Coraz częściej jest ona stosowana również przez osoby zdrowe w przeświadczeniu, że ma właściwości prozdrowotne i może stanowić dobry sposób na redukcję masy ciała, poprawę samopoczucia oraz sprawności intelektualnej. Przyczyną tego mogą być między innymi szeroko zakrojone kampanie reklamowe produktów bezglutenowych oraz pozyskiwanie wiedzy z niesprawdzonych i niemerytorycznych źródeł. Stosowanie diety bezglutenowej przy braku choroby trzewnej najszybciej zdobywa popularność u dorosłych rasy białej pochodzenia nielatynoskiego (Unalp-Arida, A., 2017).

Samo przekonanie o szkodliwości danej substancji, w tym przypadku glutenu, może wywołać nieprzyjemne objawy żołądkowo-jelitowe. Jest to tzw. efekt nocebo (Koćwin M., 2018). Osoby, które doświadczają problemów gastroenterologicznych po spożyciu różnych pokarmów, eksperymentują z dietą bezglutenową bez konsultacji z lekarzem lub dietetykiem. Stosowanie diety bezglutenowej przed wykonaniem diagnostyki znacznie utrudnia rozpoznanie celiakii (Elli, L., 2015). Aby odpowiednio zdiagnozować glutenopatie, potrzebne jest przeprowadzenie rzetelnego wywiadu z pacjentem, wykonanie badania fizykalnego oraz badań serologicznych, histopatologicznych i alergologicznych.

Różne aplikacje diety bezglutenowej

Dieta bezglutenowa coraz częściej jest stosowana przez pacjentów w chorobach spoza grupy glutenopatii, np.: z w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, chorobie Hashimoto, schizofrenii i zaburzeniach lękowych czy łuszczycy. Skuteczność tego postępowania budzi wątpliwości. Pacjenci z zespołem Downa, cukrzycą typu I czy autoimmunologiczną chorobą tarczycy częściej chorują na celiakię, natomiast diagnostykę tej choroby należałoby wykonać przed wprowadzeniem odpowiedniej diety.

W 2008 r. udowodniono brak skuteczności diety bezglutenowej u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, natomiast nadal jest ona szeroko często stosowana w tej grupie. Podobnie brak efektywności stosowania tej diety u chorych na Hashimoto, chociaż jest ona często wybierana przez chorych, a nawet zalecana przez lekarzy (Panufnik P., 2016).

Trudności z dietą bezglutenową

Wprowadzenie diety bezglutenowej oraz prawidłowe jej przestrzeganie jest trudne dla pacjentów. Całkowita eliminacja produktów zawierających gluten lub nim zanieczyszczonych wymaga gruntownej edukacji oraz pomocy ze strony dietetyka lub lekarza. W przeprowadzonym w Warszawie i okolicy Jarosławca w 2015 r. badaniu ankietowym 88% respondentów deklarowało, że głównym źródłem ich wiedzy na temat glutenu jest Internet. O tym, że nie jest to optymalne źródło informacji, świadczą odpowiedzi na pozostałe pytania z ankiety. Tylko 16% osób zidentyfikowało gluten jako białko, pozostałe osoby uważały, że jest to cukier lub tłuszcz. Jeśli chodzi o efekty działania glutenu, 84% badanych wskazało senność, rozdrażnienie, wahania emocjonalne, 12% dodanie sił. Jako objawy nietolerancji glutenu respondenci wskazali kolejno: 26% częste i przewlekłe biegunki, 10% zmiany skórne, 6% zaparcia, 4% bóle głowy, 2% duszność, 52% wszystkie wymienione (Ścibor, K., 2015).

Dieta bezglutenowa stwarza swoiste dla siebie wyzwania. Porównując produkty zawierające gluten i ich bezglutenowe odpowiedniki, wykazano, że te drugie zawierały większą ilość tłuszczu, cukru i sody, a mniejszą białka i błonnika. Dotyczy to szczególnie produktów, z których usunięto gluten w procesie technologicznym. Ponadto pacjenci na diecie bezglutenowej często spożywają niewystarczające ilości żelaza, wapnia, magnezu, cynku, witamin z grupy B (tiaminy, kwasu foliowego, witaminy B12), witaminy D oraz błonnika pokarmowego. Może skutkować to rozwojem takich chorób jak niedokrwistość, osteoporoza czy nowotwór jelita grubego.

Dieta bezglutenowa ma również znacznie wyższy indeks glikemiczny, co wpływa na rozwój insulinooporności, cukrzycy typu 2 i wzrost masy ciała. Już po roku od przejścia na dietę bezglutenową u co trzeciego pacjenta można zaobserwować cechy zespołu metabolicznego. Dodatkowym wyzwaniem dla pacjentów są koszty diety bezglutenowej.

Dostępność diety bezglutenowej

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele bezglutenowych zamienników tradycyjnych wyrobów zbożowych. Jednak jak zostało już wyżej wspomniane, mają one niższą wartość odżywczą niż ich tradycyjne odpowiedniki. Tylko nieliczne spośród tych produktów spożywczych są wzbogacane. Ponadto konsumenci zwracają uwagę na ich niekorzystne cechy sensoryczne, takie jak smak i zapach w porównaniu ze standardowymi produktami. Przy zamianie tradycyjnych produktów na bezglutenowe, koszt bezglutenowej racji pokarmowej wzrasta o prawie 30%, przy dostarczeniu takiej samej ilości kalorii i węglowodanów, a mniejszej białka, żelaza, cynku, magnezu, tiaminy oraz błonnika pokarmowego i wyższej ilości tłuszczu (Panufnik P., 2016; Myszkowska-Ryciak J., 2015).

Dieta bezglutenowa nie tylko nie wpływa na zmniejszenie masy ciała, ale może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu II. Oba te wyniki powiązano ze zmniejszoną zawartością błonnika w diecie bezglutenowej. Zaobserwowano również niekorzystne zmiany flory jelitowej u pacjentów chorych na chorobę trzewną i stosujących dietę bezglutenową. W przeprowadzonych badaniach zaobserwowano spadek liczebności korzystnej mikroflory jelitowej, Bifidobacterium i Lactobaciluus, a wzrost niekorzystnej Enterobacteriaceae i E. coli (Michałowska, J., 2017).

O wpływie składu mikrobioty jelitowej na nasz umysł przeczytasz tutaj: „Bakterie rządzą naszym światem, a na pewno naszym umysłem…”. Wpływ mikrobioty na depresję

Podsumowanie

Choroby związane z glutenem są problemem dotykającym wiele osób. Należą do nich celiakia, alergia na gluten oraz nieceliakalna nadwrażliwość na gluten. Dotychczas najskuteczniejszą metodą ich leczenia jest dieta eliminacyjna. Natomiast dotąd nie udowodniono jednoznacznie skuteczności diety bezglutenowej w innych stanach chorobowych. Dieta ta stanowi wyzwanie dla pacjentów zarówno pod względem kosztów takiego leczenia, jak i trudności w jej zbilansowaniu. Osoby będące na diecie bezglutenowej często przyjmują zbyt małe ilości żelaza, wapnia, magnezu, cynku, witamin z grupy B i D oraz błonnika.

Ten sposób odżywiania może prowadzić do powstania niedoborów i późniejszego rozwoju takich schorzeń jak osteoporoza. Dieta ta jest często również bogata w węglowodany i tłuszcze, a uboga w białko i błonnik. Powoduje to zwiększenie ryzyka wzrostu masy ciała, insulinooporności, cukrzycy typu 2 oraz chorób sercowo-naczyniowych. Z powyższych względów dieta bezglutenowa nie powinna być stosowana u osób zdrowych. Nie wykazano, aby dieta ta sprzyjała utracie wagi ani przynosiła pozytywne skutki zdrowotne u osób zdrowych.

Stosowanie diety bezglutenowej bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub dietetykiem może przynieść negatywne skutki i być zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Autorki

Joanna Myślińska & Aleksandra Banera — absolwentki kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Bibliografia

 • Andrzejewska, M. (2016). Rys historyczny badań nad chorobą trzewną. Acta Medicorum Polonorum6(1), 23-28.
 • van Berge-Henegouwen, G. P., & Mulder, C. J. (1993). Pioneer in the gluten free diet: Willem-Karel Dicke 1905-1962, over 50 years of gluten free diet. Gut34(11), 1473
 • Biesiekierski, J. R., Newnham, E. D., Irving, P. M., Barrett, J. S., Haines, M., Doecke, J. D., … & Gibson, P. R. (2011). Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: a double-blind randomized placebo-controlled trial. The American journal of gastroenterology106(3), 508.
 • Dieterich, W., Ehnis, T., Bauer, M., Donner, P., Volta, U., Riecken, E. O., & Schuppan, D. (1997). Identification of tissue transglutaminase as the autoantigen of celiac disease. Nature medicine3(7), 797.
 • Elli, L., Branchi, F., Tomba, C., Villalta, D., Norsa, L., Ferretti, F., … & Bardella, M. T. (2015). Diagnosis of gluten related disorders: Celiac disease, wheat allergy and non-celiac gluten sensitivity. World Journal of Gastroenterology: WJG21(23), 7110.

  Haas, S. V. (1924). The value of the banana in the treatment of celiac disease. American Journal of Diseases of Children28(4), 421-437.

  Koćwin M., Przemęcka M., Kuna P. (2018). Nietolerancja glutenu – rzeczywisty problem czy tylko moda? Terapia Alergologia, 4(363), 120-125.

  Losowsky, M. S. (2008). A history of coeliac disease. Digestive diseases26(2), 112-120.

  MacDonald, W. C., Dobbins III, W. O., & Rubin, C. (1965). Studies of the familial nature of celiac sprue using biopsy of the small intestine. New England Journal of Medicine272(9), 448-456.

  Michałowska, J., Pastusiak, K., & Bogdański, P. (2017). Kontrowersje wokół glutenu. In Forum Zaburzeń Metabolicznych(Vol. 8, No. 3, pp. 103-111).

  Myszkowska-Ryciak, J., Harton, A., & Gajewska, D. (2015). Analiza wartości odżywczej i kosztów diety bezglutenowej w porównaniu do standardowej racji pokarmowej. Suma50(30), 0-7

  Panufnik P., Maciejewska K., Rydzewska G. (2016).Zastosowanie diety bezglutenowej w celiakii i innych jednostkach chorobowych. Terapia Gastroenterologia, 10(344), 6-9.

  Peters, S. L., Biesiekierski, J. R., Yelland, G. W., Muir, J. G., & Gibson, P. R. (2014). Randomised clinical trial: gluten may cause depression in subjects with non‐coeliac gluten sensitivity–an exploratory clinical study. Alimentary pharmacology & therapeutics39(10), 1104-1112.

  Ścibor, K., Ostrowska-Nawarycz, L., Kopański, Z., Brukwicka, I., Uracz, W., & Mazurek, M. (2015). Wiedza na temat glutenu i chorób glutenozależnych–wieloośrodkowe badania ankietowe. Journal of Clinical Healthcare1, 31-43.

  Unalp-Arida, A., Ruhl, C. E., Brantner, T. L., Everhart, J. E., & Murray, J. A. (2017, January). Less hidden celiac disease but increased gluten avoidance without a diagnosis in the United States: findings from the National Health and Nutrition Examination Surveys from 2009 to 2014. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 92, No. 1, pp. 30-38). Elsevier.

  Wieser, H. (2007). Chemistry of gluten proteins. Food microbiology24(2), 115-119.

Leave a Reply

Your email address will not be published.