Kategoria: Zdrowie

Home / Zdrowie
Przegląd najważniejszych informacji dotyczących alergii. Diagnostyka alergii
Wpis

Przegląd najważniejszych informacji dotyczących alergii. Diagnostyka alergii

Na przestrzeni lat obserwujemy znaczny wzrost liczby pacjentów cierpiących na alergie pokarmowe, wziewne lub kontaktowe. Stanowi to na tyle istotny problem zdrowia publicznego, że alergia zyskała miano choroby cywilizacyjnej. Według badań przeprowadzonych w ramach projektu ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) na objawy alergii, w zależności od płci i regionu skarżyło się aż 40% respondentów...

Polimery w farmacji. Część I: masa makrocząstek
Wpis

Polimery w farmacji. Część I: masa makrocząstek

Polimery Związki polimerowe opisuje się jako wielkocząsteczkowe związki zbudowane z powtarzających się podjednostek — merów, jednostek strukturalnych. Występuje wiele różnych rodzajów polimerów, które podzielić można ze względu na pochodzenie: naturalne, sztuczne, rodzaj merów: homo- i heteropolimery, ułożenie jednostek strukturalnych itd. Aby zobrazować budowę polimerów warto przyjrzeć się dwóm przykładom: polietylenowi i celulozie. Polietylen to jeden...

„Bakterie rządzą naszym światem, a na pewno naszym umysłem…”. Wpływ mikrobioty na depresję
Wpis

„Bakterie rządzą naszym światem, a na pewno naszym umysłem…”. Wpływ mikrobioty na depresję

Nie, ten tytuł nie jest przypadkowy. Drobnoustroje są wszechobecne, dlatego czego nie dotkniemy, gdzie nie spojrzymy, tam czają się te mikroskopijne stworzenia, bez których zdecydowanie nie byłoby możliwe ŻYCIE. Dla przykładu, zastanówcie się jak bardzo uboga byłaby nasza dieta, gdyby nie bakterie przeprowadzające proces fermentacji. Sery, pieczywo, napoje fermentowane, kiszonki czy dla niektórych napój porównywalny...

Poliglutaminiany w służbie optymalizacji terapii metotreksatem
Wpis

Poliglutaminiany w służbie optymalizacji terapii metotreksatem

Chorobami reumatycznymi w Polsce, dotkniętych jest około 10 mln osób. Dolegliwości reumatyczne mają charakter przewlekły, a ich podłoże stanowią głównie procesy zapalne i autoimmunologiczne. Choroby te prowadzą do stopniowego uszkadzania narządu ruchu, postępującego kalectwa i obniżenia jakości życia pacjentów. Podstawę farmakoterapii wielu tych schorzeń stanowi metotreksat (MTX), podawany pacjentom cotygodniowo w małych dawkach. MTX ze...

Wpływ guru na postrzeganie medycyny — religia, homeopatia, efekt placebo
Wpis

Wpływ guru na postrzeganie medycyny — religia, homeopatia, efekt placebo

Według badań socjologicznych, zgodnie z zasadą optymalnej różnicy, lekarz nie może ośmieszać metody leczenia wybranej przez pacjenta. Jeśli chory wierzy w radiestezję, należy to uszanować. W innym wypadku może on odrzucić proponowaną terapię, broniąc swoich przekonań (Naczelna Izba Lekarska, 1991). Myślę, że stąd też mogą wynikać obecne problemy w medycynie. Lekarze negatywnie reagują na próby...

Kiedy moja kolej? O współczesnych modelach epidemiologicznych
Wpis

Kiedy moja kolej? O współczesnych modelach epidemiologicznych

Epidemia COVID-19 spowodowała znaczące zwiększenie zainteresowania epidemiologią. Od początku pandemii zaczęto tworzyć plany i scenariusze tego, jak dalej kształtować się będą wskaźniki takie jak liczba chorych, zmarłych czy hospitalizowanych. Celem dla którego takie przewidywania się tworzy może być przygotowanie służby zdrowia, informowanie społeczeństwa, zachęcanie do danych działań, ocena potencjalnie podjętych działań i wiele innych. Jednak...