Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Gourmet: dietoterapia, chemia żywności i sztuka kulinarna (I)” (2024)

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Gourmet: dietoterapia, chemia żywności i sztuka kulinarna (I)” (2024)

Wydawnictwo Naukowe i Specjalistyczne „Pharmacopola” ma zaszczyt zaprosić na kolejną ogólnopolską konferencję naukową pt.

Gourmet: dietoterapia, chemia żywności i sztuka kulinarna (I)

która odbędzie się w formie online 13–17 maja 2024 r. w godzinach 17–20 oraz 18 maja 9–13 (sobota) (ilość dni może uleć zmniejszeniu)

Celem niniejszej konferencji naukowej będzie omówienie kwestii żywności i żywienia w kontekście interdyscyplinarnym. Do udziału zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jej tematyką, zaś w szczególności studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących kierunki związane z farmacją, medycyną, dietetyką, chemią żywności oraz kulturą żywienia. Zapraszamy do udziału badaczy specjalizujących się w różnych dziedzinach naukowych oraz praktyków, którzy w swoich badaniach podejmują się, w mniejszym bądź w większym stopniu, zagadnieniami żywności i żywienia.

Formularz dla uczestników czynnych:

https://docs.google.com/forms/d/1Cbswok6gyQCmlYcxOlxwniVP3y7vk01_dh8CkHSydw0/

Formularz dla uczestników biernych:

https://docs.google.com/forms/d/117yJxDQbSx8URRQ0473gL6fDdgIG8elayIdXH2AJMT8/


Przykładowe zagadnienia:

 • Post przerywany (zalety, zagrożenia dla układu krwionośnego i innych układów, etc.)
 • Zaburzenia odżywiania — rodzaje, objawy, leczenie.
 • Klasyfikacja i diagnostyka zaburzeń odżywiania.
 • Mikrobiom a odpowiednia masa ciała.
 • Dietoterapia.
 • Czy rzeczywiście dieta śródziemnomorska należy do najzdrowszych diet?
 • Zrównoważona dieta w kontekście diety planetarnej
 • Interakcje leków z żywnością i żywności z lekami (paramedykamentami, suplementami diety)
 • Dietoterapia zaburzeń hormonalnych 
 • Wpływ diety śródziemnomorskiej na parametry krwi, rozwój chorób, etc.
 • Wpływ odżywiania na układ psychomotoryczny (dzieci, młodzieży)
 • Aktywność fizyczna i jej znaczenie w procesie odchudzania.
 • Czy deficyt kaloryczny to wszystko? Problemy związane z procesem odchudzania.
 • Żywność wysokoprzetworzona a rozwój chorób cywilizacyjnych.
 • BMI, WHR inne parametry związane z masą ciała — znaczenie kliniczne.
 • Otyłość kobiet w ciąży.
 • Prawo żywnościowe: kontrowersje, problemy z legislacją.
 • Bezpieczeństwo żywności, HACCP.
 • Aspekty technologiczne związane z produkcją żywności, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, etc.
 • Wpływ technik kulinarnych na jakość lub wpływ na zdrowie.
 • Nowa żywność — między prawem a tradycją.
 • znaczenie cech organoleptycznych żywności.
 • Aromaty do żywności — produkcja, aplikacje, prawo.
 • Fitochemia surowców roślinnych.
 • Chemia surowców odzwierzęcych.
 • Fizykochemiczne przemiany związane z obróbką żywności.
 • Wpływ religii na przyzwyczajenia żywieniowe.
 • Tradycyjne techniki produkcji żywności.
 • Etnobotanika i etnokulinaria.
 • Dzikie warzywa.
 • Zmiany w przyzwyczajeniach kulinarnych.
 • Tradycyjne i współczesne techniki konserwacji żywności 
 • Historia żywienia.
 • Sztuka kulinarna.
 • Kulinaria w kulturze i sztuce.

Nie ograniczamy się tylko do wyżej wymienionych zakresów tematycznych, i oczekujemy również na zgłoszenia, które poszerzą zaproponowany zakres tematyczny. Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 10–15 minut.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń nie później niż do 5 V2024 r.

Opłata konferencyjna wynosi 140 zł. 120 zł (cena do 21 IV) W tej opłacie mieści się:

 1. czynne prawo do wystąpienia na konferencji,
 2. publikacja abstraktu w książce abstraktów, która zostanie opublikowana on-line i dostępna w Google Scholar,
 3. certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej,
 4. książka “Historia naturalna przypraw” w wersji papierowej, wraz z wysyłką.

Koszt certyfikatu w formie papierowej to 30 zł.

W zależności od ilości uczestników konferencji, będzie możliwa publikacja w czasopiśmie “ELIXIR” lub tematycznej monografii (w zależności od zainteresowania)

Formularz dla uczestników czynnych:

https://docs.google.com/forms/d/1Cbswok6gyQCmlYcxOlxwniVP3y7vk01_dh8CkHSydw0/


Kontakt z organizatorem: redakcja@pharmacopola.pl

Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego: mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Rada naukowa konferencji: dr Bartosz Raszewski, mgr Kamil Paprotny, Michał Szymański

Komitet organizacyjny: Franciszek Kędzierski, mgr Marta K. Grochowalska, dr Mateusz Dąsal, mgr Agnieszka Banaś

Leave a Reply

Your email address will not be published.