Kategoria: Nauki biomedyczne w dziełach kultury

Home / Nauki biomedyczne w dziełach kultury
Na co chorował polski szlachcic? Choroby epidemiczne wśród Radziwiłłów w XVIII wieku
Wpis

Na co chorował polski szlachcic? Choroby epidemiczne wśród Radziwiłłów w XVIII wieku

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych przypadków zachorowań na choroby epidemiczne wśród członków rodu Radziwiłłów w XVIII wieku w oparciu o źródła ego-dokumentalne. Ograniczenie zakresu i czasu badań wynika z moich zainteresowań badawczych XVIII-wieczną polską historią medycyny widzianą zarówno oczami lekarzy, jak i pacjentów. Zależało mi na ukazaniu wąskiego zakresu tematycznego, z racji ograniczeń czasowych...

Epidemie w grach komputerowych
Wpis

Epidemie w grach komputerowych

Jednym z modelów przewidywania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych jest model małego świata, nazywany także modelem sieci społecznych. Jest to dość złożony model służący do opisu i przewidywania rozwoju epidemii, w którym nacisk położony jest na interakcje pomiędzy poszczególnymi osobami i kontaktami między nimi. Symulacja wielu indywidualnych jednostek oraz interakcji między nimi to trudne zadanie dokonywane...

Kometa oznaką moru w świetle Systema physicum (1605), autorstwa gdańszczanina Bartłomieja Keckermanna
Wpis

Kometa oznaką moru w świetle Systema physicum (1605), autorstwa gdańszczanina Bartłomieja Keckermanna

Epidemie są związane z niskim poziomem higieny, przypływem ludności, nieodpowiednią kadrą medyczną. Towarzyszyły one ludzkości od zarania dziejów i były nieodłącznym elementem życia. O zarazach w czasach nowożytnych powstawały w dawnej Polsce poradniki, traktaty, dyskursy, broszury i księgi, w jakich twórcy omawiali zjawisko morowej zarazy i sposoby jej zwalczania. Jednym z staropolskich twórców, tworzącym na...

francuscy lekarze
Wpis

„Sposób długiego zachowania zdrowia” w świetle XVIII-wiecznego poradnika Pons-Augustin’a Allet’za

Ludzie od zarania dziejów chcieli utrzymać swoje zdrowie poprzez nieustanną walkę z chorobami czy z cyklicznie pojawiającymi się epidemiami. Medycyna w dawnych czasach była jednak wobec nich bezradna. Nie znano bowiem metod leczenia czy lekarstw, które byłyby w stanie zachować w jak najlepszym stanie ludzkie zdrowie, a często nawet i życie. Jakie rady zdrowotne opisał...

Epidemie w wybranych relacjach z podróży polskich podróżników XVIII wieku
Wpis

Epidemie w wybranych relacjach z podróży polskich podróżników XVIII wieku

Celem niniejszego artykułu uczyniono przedstawienie epidemii z punktu widzenia historyka XVIII wieku. Za źródła do analizy posłużyło sześć relacji z podróży polskich podróżników XVIII stulecia, dokładnie drugiej jego połowy, w których epidemie ujęto w ramach kategorii społecznej oraz prywatnej. Kategoria społeczna to wzmianki o epidemiach, które nie dotykały bezpośrednio autora relacji z podróży czy kogoś mu...